Què hem de fer abans de matricular?
Educació infantil: els pares heu d’assistir a una de les reunions informatives. Cal demanar hora al tel. 93.488.00.57 o inscriure’s a través de formulari que trobareu en aquesta pàgina.
Educació Primària, ESO i Batxillerat: entrevista personal dels pares de l’alumne amb Direcció (és convenient que l’alumne hi sigui present).
Quan podem matricular? Al desembre es poden matricular els germans dels nostres alumnes. A partir del 4 de desembre, a les 9.00 hores, comença la matrícula per les famílies noves. L’ordre d’assignació de places segueix l’ordre d’arribada. En acabar les places, s’obre una llista d’espera.
Com és el procés de matrícula? Cal omplir els fulls de matrícula, a l’escola.
Quins documents cal portar? Cal omplir un full amb les dades de l’alumne, que us donarem a l’escola, on es demanen els telèfons mòbils i els e-mails dels pares i un número de compte bancari. Un cop omplert degudament i abonat l’import, la matrícula estarà oficialitzada.
Si voleu més informació, ompliu aquest formulari i us concertarem una entrevista.
*Camps obligatoris