IMG 0210

Looking through a microscope

Aquesta setmana els alumnes de 6è de Primària han fet una sessió molt instructiva al laboratori de Química i en anglès. Hi han anat amb la Júlia Torrubia, a ampliar el que aprenen a classe de Science, sobre les cèl·lules. I la millor manera, sens dubte, és observant-les en un microscopi.

Alhora que feien una bona pràctica en anglès científic, han pogut veure en realitat com són aquests éssers vius microscòpics, que no poden veure a simple vista. A través del material que tenim al laboratori han pogut observar amb detall el color, la forma i les diferents parts.

Per fer-ho, primer s’han dividit en grups, han estat atents a l’explicació de les diferents parts i funcions del microscopi, han col·locat les mostres a la plaqueta de vidre i… hands on!

Han començat observant una capa molt fina de ceba, gràcies a la qual han pogut veure les cèl·lules vegetals: la forma rectangular, la paret i, fins i tot, el nucli. La veritat és que, totes juntes, semblaven un mur de totxanes transparents.

Després, han vist una làmina de fulla, també una mica de la nostra saliva, l’ala d’un insecte –que l’han trobat preciosa-, i alguna cosa més que hi havia en unes preparacions fetes. Finalment, han confeccionat una fitxa on han anotat i dibuixat tot el què han anat veient, basant-se en la seva experiència científica…