Podeu consultar la informació completa del Batxillerat clicant aquí.

A l’escola es poden cursar 8 itineraris de Batxillerat, adreçats a les diferents branques dels estudis universitaris, dins les modalitats Científic-Tecnològic i Humanitats i Ciències Socials.

Disposem d’una plantilla estable de professors, qualificats, implicats i empàtics amb l’alumne, alguns dels quals també imparteixen classes a la universitat o aporten a la docència el seu bagatge com a professionals en diferents sectors.

Complementem els programes d’estudis preestablerts amb sessions pràctiques als laboratoris de Química, Física, Biologia o Tecnologia; masterclass amb professionals; sessions pràctiques a Facultats i Tallers universitaris, o sortides divulgatives com la visita a la Borsa de Barcelona, entre d’altres.

Treballem les capacitats comunicatives dels alumnes en un Taller d’Expressió Oral, que acompanya a un seguiment continuat del Treball de Recerca obligatori.

Fomentem l’aprenentatge i la pràctica de l’anglès en dos grups, estàndard i avançat, som centre col·laborador de la Universitat de Cambridge i realitzem els exàmens del First Certificate i Advanced.

Per tal de facilitar l’atenció personalitzada i el progrés de l’alumne, les ràtios de les aules es limiten a 20 alumnes per classe i se segueix una avaluació continuada que, en el cas que s’obtinguin bons resultats, elimina matèria.

A més, des del curs 2013-14 l’organització dels horaris, els descansos entre classes i la distribució de les aules segueixen les directrius que hem importat després de visitar diferents escoles, instituts i universitats a Finlàndia, un país on el sistema educatiu és dels més considerats, reiteradament, als informes PISA de l’OCDE. En aquesta direcció, també hem aplicat el treball cooperatiu, les aules mòbils i de desdoblament, un major foment de la lectura i nous recursos visuals a les aules, com les pantalles PDI.