Podeu consultar la informació completa del Batxillerat clicant aquí.

El Batxillerat és l’última etapa del recorregut formatiu que oferim a l’escola i en la que, podríem dir, els alumnes arriben a la meta. Una meta que en la majoria dels casos és l’accés a la Universitat però també en d’altres, a la Formació Professional.

Tot i que cada etapa és important i suma en el resultat final, posem un èmfasi especial en aquest moment de la vida escolar de l’alumne pels canvis, decisions i estabilitat que demanda. És, a més, en aquest cicle quan més evidents es fan els aprenentatges i la formació adquirida, i cal saber-los projectar.

La Selectivitat és el metaobjectiu que hi ha al darrera de la majoria d’expedients. Per tant, des que es comença BAT1 preparem l’alumne, tant pel que fa al temari com al format, per a una bona resolució de les proves. Aquesta metodologia ens ha suposat un índex del 100% d’aprovats, en els darrers anys. A més, durant el període de Selectivitat, s’acompanya els alumnes, oferint-los suport i coaching, de cara a gestionar bé els exàmens, evitant un excés de pressió o d’elements stressors.

En aquesta mateixa línia, durant tot el Batxillerat s’ofereix als alumnes una tutoria que contempla:

  • Orientació personal: foment dels valors com la constància i l’esforç, resolució de conflictes o gestió de problemes.
  • Orientació acadèmica: encert en l’elecció del currículum i itinerari segons interessos, gustos i potencials.
  • Orientació professional: avaluació de les sortides professionals més adients, eines per encarar el futur professional, consells per fer un bon currículum o una entrevista laboral.

L’horari de les classes és intensiu, de 8.00 a 14.30 hores, i es fa un control de l’assistència diària i per matèria.