Treballar dia a dia com a fòrmula d’èxit

Mètode de treball 60-30-30: 60 minuts de classe, 30 dedicats a l’explicació de la matèria i 30 a l’aplicació pràctica dels coneixements adquirits. Potenciem el treball diari amb el control diari de deures.

Avaluació: mínim 6 avaluacions bimestrals que ajuden a la millora contínua. Continuem donant molta importància a l’aprenentatge de l’anglès, per això introduïm l’assignatura de History (Ciències Socials en anglès) durant els 4 cursos de la ESO, a més d’oferir altres crèdits en aquesta llengua. Som centre col·laborador amb la Universitat de Cambridge i això que ens permet anar assolint diferents nivells i títols d’anglès.

El Treball per Projectes que es duu a terme a Infantil i Primària evoluciona cap a l’assignatura de Mètode Científic. És una matèria interdisciplinària que treballa competències transversals i està basada en el disseny i l’execució d’experiments. Es pretén fomentar la vocació i la creativitat científica a partir dels interessos dels alumnes.

Continuem treballant amb mètodes d’aprenentatge cooperatiu entesos com a procediments d’ensenyament que parteixen de l’organització de la classe en petits grups mixtos i heterogenis on els alumnes treballen conjuntament de manera coordinada per resoldre tasques acadèmiques i aprofundir en el seu propi aprenentatge. L’aprenentatge cooperatiu permet que els estudiants treballin de manera independent i que assumeixin responsabilitats en el seu propi procés d’aprenentatge. A més, promou el desenvolupament de la capacitat per raonar de manera crítica. Les matèries optatives complementen les assignatures troncals.

Possibilitat de millorar i/o recuperar els resultats acadèmics durant el curs d’estiu.

Celebrem la Setmana de la Ciència i la Setmana de la Cultura, a més d’altres activitats i celebracions. Orientació acadèmic -professional de cara a escollir el camí més adequat pel futur.

Atenció i seguiment personalitzat dels alumnes. Control d’assistència diari i informació immediata a la família.

Horari de dilluns a dijous de 9.00 a 13.30 i de 15.30 a 17.30 i divendres de 9.00 a 14.30 hores. Un matí a la setmana s’entra a les 8 per fer Educació Física. Possibilitat de servei de mitja pensió.