ESO

L’escola privada ESO a Barcelona, Pérez Iborra, compta amb un equip de professors amb una àmplia experiència que en aquesta etapa escolar aporten als alumnes els aprenentatges necessaris i útils per adquirir una bona base de cara al Batxillerat. A més d’assegurar-se que s’assoleixen els objectius acadèmics, se’ls orienta i dóna suport en una època -l’adolescència- de creixement personal i definició de la personalitat. Amb aquest seguiment proper i personalitzat de cada alumne s’evita el fracàs i l’abandonament escolar.

Matrícula oberta fins que s’acabin les places.

Per inscriure’s, cal enviar un correu a info@pereziborra.com o trucar al telèfon 93.488.00.57.

Oferim als alumnes els recursos i les eines necessàries per formar-se com a persones i com a futurs professionals

Aportem uns coneixements de la màxima solidesa, servint-nos de l’experimentació i de la pràctica, bases de l’Escola Activa. Potenciem un aprenentatge actiu en el que es desenvolupen la iniciativa i la creativitat de cada alumne, així com les actituds investigadores i científiques. Donem molta importància als aspectes procedimentals (mètodes i hàbits de treball, organització, revisió de les tasques, ordre, etc.). Pretenem conèixer bé les possibilitats de cada alumne per ajudar-lo a treure el màxim profit de les seves virtuts.

Fomentem valors com la constància, la responsabilitat, la motivació, l’esperit de superació i la cultura de l’esforç. Volem que els alumnes aprenguin a ser actius, col·laboradors i responsables en l’entorn escolar perquè posteriorment ho siguin en la societat. Per això, fomentem la implicació i la col·laboració dels alumnes en les activitats del centre (ajuda amb els més petits, apadrinament lector, participació en les festes de l’escola, etc. Vetllem per la convivència i el respecte entre tots els qui formem la comunitat educativa. Les relacions mestre-alumne es basen principalment en aquest respecte. Preparem els alumnes per fer-se un lloc a la societat actual. El nostre objectiu no és exclusivament pedagògic o didàctic, sinó també d’aprenentatge social i de vida.