Seguiment de l’alumne potenciant el vincle entre les famílies i l’escola

Continuem donant molta importància a la comunicació amb les famílies, ja que creiem que compartir l’atenció dels alumnes que venen a l’escola, és un eix bàsic d’una intervenció educativa de qualitat. Per això comptem amb diversos sistemes de comunicació, amb l’objectiu de dur a terme una tasca comú, coherent i fluida. Aquesta comunicació la fomentem a través de la tutoria compartida que consisteix en entrevistes individuals amb el tutor del curs o  amb quasevol dels professors d’altres matèries. Les vies de comunicació que proporciona l’escola són, entre d’altres, les reunions pedagògiques, el contacte telefònic, el correu electrònic o els missatges al mòbil.