Compartir l’atenció dels infants de l’escola és un eix bàsic d’una intervenció educativa de qualitat

Per això comptem amb diversos sistemes de comunicació amb els pares, amb l’objectiu de dur a terme aquesta tasca comuna d’una manera coherent i fluida. A la Llar d’infants utilitzem diferents vies, com la comunicació diària a través de l’agenda, les entrevistes individuals, les reunions pedagògiques, el contacte telefònic, el correu electrònic, els missatges al mòbil, i el contacte diari que es manté amb les mestres a l’entrada i sortida de l’escola.