Quan els horaris són un problema…

Oferim un servei gratuït que permet que els alumnes allarguin la seva estada a l’escola, per afavorir així la conciliació familiar i laboral dels pares. Es fa a Infantil i a Primària. Horari: de 08.00 a 09.00 i de 17.00 a 17.30 hores.