Un espai per fer els deures i resoldre dubtes

És una aula de treball dirigida per un professor, on els alumnes aprofiten per fer els deures, estudiar i resoldre els dubtes. A cada alumne se li dissenya un pla d’estudis i se li fa el corresponent seguiment. Es pot triar d’una a dues hores de durada.