Una ajuda extra a les classes

Es poden sol·licitar de forma puntual, per exemple abans dels exàmens, o durant tot el curs. Les imparteixen professors de l’escola i hi ha una gran disponibilitat horària (matí, migdia o tarda).