Assessorament i orientació dins la pròpia escola i a les famílies

Intervenció en les necessitats educatives dels alumnes: detecció, avaluació, derivació i seguiment.

Intervenció en la millora de l’acte escolar.Orientació i Assessorament a les famílies.

Serveis que ofereix: Reeducacions, Logopèdia i Tècniques d’Estudi