Com optimitzar les hores d’estudi

El nostre programa per aprendre a estudiar es basa en aprendre a preparar els exàmens, a prendre apunts, a organitzar-se el temps d’estudi, desenvolupar la capacitat de concentració, adquirir bons hàbits d’estudi, desenvolupar recursos propis… També fem coaching amb l’estudiant i seguiment de l’aplicació d’aquestes eines per millorar el seu aprenentatge.