Escola de referència en l’atenció a les Altes Capacitats

A la nostra escola fa més de deu anys que donem una resposta adequada als alumnes amb Altes Capacitats. Tot el nostre professorat ha rebut una formació especialitzada per atendre els alumnes amb aquest perfil i distinció. Perquè, allà on altres hi veuen una diferència, a la nostra escola hi veiem una distinció. També, un potencial increïble, que cal saber canalitzar i acompanyar d’estratègies socials, una bona gestió de les emocions, tècniques d’estudi i d’organització per ser autònoms. És per això que els alumnes amb AC són benvinguts i, sobretot, ben acollits a l’escola Pérez Iborra.

Pla d’intervenció en complicitat amb les famílies

La principal funció del Departament d’Orientació Psicopedagògica de l’escola és vetllar per la bona escolaritat de tots els alumnes inclosos, evidentment, els d’Altes Capacitats. El DOP està format per un equip de psicòlogues que saben, per coneixements i experiència a les aules, que les AC comporten una forma d’aprendre diferent de l’habitual: més ràpida i més complexa, amb més facilitat per aprofundir i adquirir nova informació i per manipular-la, relacionar-la i utilitzar-la. 

A més de tenir en consideració l’estil concret i ritme d’aprenentatge dels alumnes amb AC, des de l’escola posem una atenció molt especial als seus característics trets de personalitat i nivells de sensibilitat. És per això que els oferim un ensenyament adaptat a les seves necessitats tant per desenvolupar el seu potencial intel·lectual, habilitats i fortaleses, com el seu creixement social i emocional. D’aquesta manera, ens assegurem que amb nosaltres aprenen les competències importants per ser autònoms, i els donem així la mateixa oportunitat que la resta de companys de classe.

Circuit d’atenció, personalitzat i amb seguiment constant

Tan bon punt hi ha algun indici que un alumne és d’Altes Capacitats -ja sigui des de l’escola o la família-, posem en marxa el Circuit d’atenció AC, ideat pel nostre Departament d’Orientació Psicopedagògica, que fa front a la situació des de diferents dimensions: 

  • Observacions dins l’aula. 
  • Assessorament al professorat. 
  • Suport i acompanyament a l’alumne i la seva família. 
  • Elaboració, coordinació i posada en pràctica d’un Pla Individualitzat per l’alumne. 
  • Espai de suport psicològic i educatiu, especialitzat en Altes Capacitats Intel·lectuals.

Un cop s’ha detectat el cas, fem una valoració per decidir la intervenció a tres nivells: cognitiu, social i emocional. Aquest pla d’intervenció, que se supervisa amb l’alumne a final de cada trimestre i també de forma anual, està definit per uns objectius coneguts pel DOP, el tutor, l’alumne i la seva família. Un cop acordats els objectius, el DOP i el tutor creen el pla d’intervenció concret per a aquell alumne i el comparteixen amb ell i la família, perquè tots en siguin conscients i adquireixin un compromís que sempre genera resultats favorables. 

Altes Capacitats en el dia a dia, gràcies a la Cultura de Pensament

Tota l’escola treballa dins del paradigma de la Cultura del Pensament, una metodologia que atén la diversidad de forma àmplia, orgànica i completa. Entre els seus plantejaments hi ha el de presentar l’aprenentatge com un repte -a partir de les rutines, mapes i claus del pensament- i sense límit. Això últim ho promou inculcant als alumnes hàbits de ment com indagar, buscar complexitat, reflexionar per a millorar, raonar amb evidència, connectar, prendre riscos i innovar. 

Per tant, de forma natural i en el dia a dia, a l’escola ja donem resposta a necessitats concretes dels alumnes amb Altes Capacitats i ajustades a la manera com aprenen i es motiven… Principalment, perquè poden estirar el coneixement sense límits i dirigir-lo cap als seus interessos, sense avorrir-se ni sentir-se diferents.

El nostre Departament d’Orientació Psicopedagògica ha fet un estudi juntament amb el Centre Kepler, especialistes en Altes Capacitats, per identificar quines de les necessitats queden ja cobertes amb la Cultura de Pensament i les que requereixen una actuació addicional, per part de l’escola. 

Les que treballem des de la Cultura de Pensament són aprofundir en coneixements, enfrontament de dificultats i presa de riscos, flexibilitat, creativitat i competència social per treball cooperatiu. Les que abordem, definint un pla de treball i dotant els professors dels recursos necessaris per executar-lo a l’aula amb l’alumne, són el perfeccionisme i autoexigència, la regulació i gestió emocional, l’atenció i concentració, les tècniques i els hàbits d’estudi, aspectes formals i l’autonomia, les habilitats socials, l’autoestima i l’autoconcepte acadèmic.  

Estarem encantats d’ensenyar-vos la nostra escola