Els alumnes de 1º aprenen a saber com són

Els alumnes de 1r de Primària han realitzat una tasca de síntesi de la unitat de Medi “Som així!” per prendre una major consciència del seu cos i dimensions. Per fer-ho, aquest any han utilitzat algunes rutines de Pensament com el Zoom-in, que els va ser molt útil per preguntar-se coses, descriure’s i fer prediccions… i que alhora és una manera de treballar habilitats com la capacitat de descriure, sintetitzar, indagar, raonar amb evidència, connectar, descubrir la complexitat, etc. 

Una altra rutina que van fer servir va ser la d’(X) x 2, que és una eina per observar les coses amb deteniment, fer connexions i descripcions… I la van combinar amb la rutina de “En dono una, en prenc una”, que va ser ideal per compartir els coneixements sobre les parts del cos, amb la resta de la classe. 

A més van fer un Taller de Medi en grups de dos, perquè cada nen es descrivís a ell mateix i es comparés amb la seva parella, a partir d’un diagrama de Venn on documentar semblances i diferències. Un examen del cos tan a consciència no podia passar per alt els estats d’ànim, així que tots van fer el seu propi Mural de les emocions. També jocs, gràfics de barres, tasques de reflexió, recopilació de dades, autoavaluació, dibuixos… tot  intentant respectar i valorar sempre les aportacions de la resta de companys. 

I el més divertit per a tots ells va ser fer-se un autoretrat a escala real. Estirats a terra, l’Àngels va resseguir el seu contorn amb un llapis i ells es van retallar i pintar un autoretrat, de cap a peus… i tenint en compte, és clar, tot el que havien après sobre ells mateixos.