Aprenent amb Carnaval

Com sabeu, per Carnaval fem un festival on els alumnes d’Infantil i Primària canten i ballen amb les disfresses que ells mateixos han realitzat, i al voltant d’una temàtica general. És un espectacle que ens agrada a tots… als nens, al personal de l’escola i, sobretot, als pares. Però aquesta festa, a més de diversió i entreteniment, aporta als alumnes un munt d’aprenentatges col·laterals.

Un d’ells està relacionat amb l’àrea de l’Educació Física, una matèria que contempla com a contingut curricular l’Expressió corporal i que, per això, la professora Marisa Ollé fa coincidir amb aquest segon trimestre.

Amb el Festival de Carnaval com a rerefons, i per tant d’una forma molt més distesa, els alumnes treballen la dramatització (és a dir, la interpretació dalt d’un escenari o acting); l’exteriorització de sentiments, estats d’ànims i emocions a través del cos, com l’alegria o serenitat; les possibilitats expressives amb objectes i materials; el cos i el moviment com a elements de comunicació; el llenguatge no verbal, la participació en coreografies, etc.

És precisament en les coreografies on també treballen, amb una il·lusió especial, la coordinació, el sentit del ritme i, en el cas dels més petits, la lateralitat. A partir dels balls del Carnaval se’ls fomenten també valors com la diversitat, la col·laboració, l’esforç o el respecte, per exemple cap aquells companys que s’han d’esforçar més.