Pràctiques de batxillerat a la Facultat de Química de la UB

Els alumnes de 1r i 2n de batxillerat que estudien química han anat a la Facultat de Química de la Universitat de Barcelona a realitzar una sessió pràctica en el seus laboratoris. Aquesta ha consistit en diferents experiments químics, que han començat per la identificació d’anelgèsics mitjançant una cromatografia en capa fina. 

Tot seguit han detectat l’hemoglobina per luminescència en diferents mostres, utilitzant micropipetes i llums ultraviolades. A més, han distingit el comportament químic de productes molt habituals en les nostres llars com el lleixiu, la tònica i l’aigua oxigenada. Per acabar, han observat el comportament sorprenent del diòxid de carboni sòlid o el nitrogen líquid.

Aquesta sortida i altres, com el Taller sobre Medicaments que els alumnes de química i biologia de 1r de batxillerat van fer la setmana passada al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, son oportunitats excel·lents que a l’escola li agrada oferir als alumnes. El principal objectiu és que puguin treballar amb un material de laboratori diferent i que el nostre centre no pot disposar per qüestions de seguretat, com el nitrogen líquid, o per complexitat. 

A més, trepitjar la universitat en horari lectiu és sempre un al·licient per als alumnes de batxillerat, així com tenir professors de la Facultat que els plantegen nous reptes i els acompanyen durant unes pràctiques ajustades al seu nivell de coneixement de la Química.