Bons resultats a la selectivitat

A la nostra escola oferim la possibilitat de cursar diversos itineraris de batxillerat dins de les dues modalitats majoritàries, el batxillerat científic i tecnològic i el de ciències socials i humanitats. Les assignatures se seleccionen tenint en compte els interessos, les habilitats i les valoracions de les taules de ponderacions per a l’accés a la universitat. Per exemple, al batxillerat científic tots els alumnes cursen matemàtiques i física com a matèria comuna perquè la gran majoria de graus universitaris li atorguen la màxima puntuació.

Som un centre amb una reconeguda experiència en preparació per a la selectivitat i els bons resultats ens avalen, amb el 100% d’alumnes aprovats a les PAU. El curs 2015-16 vam obtenir la nostra màxima nota mitjana fins al moment, i l’escola es va situar a dalt de tot de la classificació, en el número 13 dels més de 700 centres que hi ha a tot Catalunya.

Conscients de la rellevància d’aquesta etapa educativa, comptem amb la col·laboració de les famílies i, sobretot, amb la de l’alumne, a qui se li demana compromís, esforç i constància. L’escola l’ajuda en tot allò necessari pel seu benestar emocional i l’assoliment d’objectius. 

Aplicant els mateixos criteris dels instituts de Finlàndia, a batxillerat l’horari és intensiu de matí (de 8.00 h a 14.30 h, amb control d’assistència) per tal de donar més llibertat a l’alumne i marge de temps per estudiar o fer altres activitats que consideri oportunes. També la distribució i l’equipament de les aules amb recursos audiovisuals s’inspira en el prestigiós sistema educatiu de Finlàndia, que fomenta el treball cooperatiu i col·laboratiu. Igual que a la resta d’etapes, a batxillerat utilitzem recursos de la Cultura de Pensament per integrar els processos d’aprenentatge de manera més conscient, visible, motivadora i eficaç.

Per dur a terme el treball de recerca associat al currículum d’aquesta etapa, a cada alumne se li assigna un tutor individual que l’orienta, en fa el seguiment, supervisa i, com a part del jurat, l’avalua. Aquest treball se sol començar a mitjans de 1r de batxillerat i finalitzar a principis de 2n. La mitjana d’hores que els alumnes hi destinen és d’unes 70, aproximadament.

A més de treballar conjuntament amb l’alumne perquè assoleixi les competències en recerca i en gestió i tractament de la informació, ens esforcem perquè obtingui també un bon nivell en la competència comunicativa. Per això, convidem a l’escola professionals de la comunicació, perquè duguin a terme tallers d’expressió oral amb aquesta finalitat.

Orientació personal, acadèmica i professional

El primer pas és orientar els alumnes perquè triïn l’itinerari de batxillerat, segons els seus interessos, gustos i potencials. Per això, des de 4t d’ESO oferim una activitat extraescolar anomenada “Living in a Job”, en què consultors experts en orientació i configuració de projectes professionals els ajuden a prendre la decisió amb encert.

De la mateixa manera, posem molt d’èmfasi en el suport i l’orientació acadèmica de cara a les proves d’accés a la universitat (PAU) i també en la professional gràcies a la col·laboració d’aquest gabinet extern d’orientació professional i dels professionals d’Unportal, que ja a 1r de batxillerat venen a explicar com fer servir aquesta plataforma dotada d’una informació extensa i rigorosa sobre totes les opcions de futur. També rebem la visita de representants de diferents universitats catalanes, que posen en situació als alumnes per fer el pas amb seguretat i coneixement de causa.

El nombre màxim de 20 alumnes per aula i l’ambient distès i proper amb els professors crea un vincle de confiança que facilita l’aprenentatge. A més, se’ls ofereix suport i assessorament per gestionar bé els exàmens i evitar un excés de pressió o d’elements estressants.

La nostra és una plantilla de professors estable, qualificada, implicada i empàtica, i especialitzada en aquesta etapa educativa. A més de les entrevistes amb els tutors, oferim a les famílies l’opció de fer la tutoria compartida amb qualsevol professor i  amb la presència de l’alumne per tal que el compromís sigui total per totes les parts. Com a la resta d’etapes, donem una atenció personalitzada a tots els alumnes, amb una atenció especial a la diversitat: TDA(H), dislèxia o altes capacitats (AACC).

Complementem les classes amb xerrades temàtiques i tallers amb especialistes de diferents matèries (des de nutrició saludable fins a autoconeixement, passant per l’ús correcte de les xarxes socials o en contra del malbaratament alimentari), sortides culturals, esportives i divulgatives, i pràctiques a la universitat o a centres especialitzats com el Parc de Recerca Biomèdica o la Fundació Alícia, entre molts d’altres.

Promovem l’estudi i la titulació en anglès

El nostre sistema comporta una avaluació continuada, en què cada trimestre es fan dues avaluacions i una recuperació. L’avaluació al final de 2n de batxillerat depèn de si l’alumne vol fer selectivitat o cicles formatius de grau superior. Els primers hauran de fer l’examen final de totes les assignatures que han triat a les PAU i la resta les poden aprovar per trimestres. En cas necessari, es poden sol·licitar classes particulars de reforç amb professors de l’escola, abans dels exàmens o durant tot el curs.

Apostem per les noves tecnologies amb potencial educatiu, com ara Google Apps for Education, que professors i alumnes comparteixen com a eines útils dins del procés d’aprenentatge per fer-ne un millor seguiment. Pel que fa a l’anglès, a batxillerat agrupem els alumnes en dos nivells: estàndard i avançat. Poden realitzar els exàmens oficials de First Certificate in English (FCE), Advanced (CAE) i Proficiency (CPE) a la nostra escola, ja que som centre col·laborador de Cambridge. A més, gràcies a un programa coordinat per Academica, els oferim una oportunitat única: compaginar els estudis amb crèdits d’assignatures que es fan als high schools dels Estats Units per obtenir també la seva titulació, reconeguda en tots els estats i totes les universitats del món.

Sabies que a la nostra escola pots obtenir la doble
titulació amb el batxillerat dual americà?