CARTA DEL DIRECTOR. Benvinguda al curs 2021-2022

Avui inaugurem el curs amb la il·lusió de sempre i una dosi extra de confiança, gràcies a l’experiència del curs anterior. Aquests dies ens és inevitable recordar l’inici de curs passat, tan ple d’incertesa, i adonar-nos que ara comencem amb molta més seguretat pel coneixement de causa, l’avançat procés de vacunació i sobretot per la pròpia experiència de tot un curs escolar amb les mesures preventives de mascareta, higiene de mans, grups bombolla i espais ventilats.  

Malgrat que continuem en context de pandèmia i no abaixem la guàrdia, les autoritats competents han ajustat algun aspecte de la normativa escolar, com poder fer Educació Física a l’aire lliure sense mascareta, flexibilitzar les entrades i sortides, poder treure la mascareta al pati dins del grup bombolla, barrejar alguns grups estables al pati sempre que duguin mascareta, no fer quarantena aquells estudiants amb pauta completa de vacunació, etc.

Per part nostra, continuarem complint la normativa de forma rigorosa, mantenint l’escola estanca i per tant limitant l’accés a les persones imprescindibles per a l’activitat escolar i seguint el mateix protocol de gestió que tan bona resposta va obtenir el curs passat. En aquesta línia, estarem molt atents a la hipotètica aparició de noves variants i per actuar de forma diligent en cas que detectem algun cas de fatiga pandèmica o els seus efectes  emocionals col·laterals. 

Dit això, volem que aquest curs la pandèmia torni el paper protagonista a qui realment li correspon, que és als alumnes i els múltiples aprenentatges que els ofereix l’escola. Per començar, volem fer menció especial als bons resultats obtinguts a la Selectivitat, que han merescut el reconeixement explícit de la coordinadora de les PAU a Catalunya. Per això, el proper dimarts 14 de setembre participarem en l’acte de lliurament de les Distincions de les Proves d’Accés a la Universitat de l’any 2021, que reben aquells estudiants que van obtenir, en la fase general, una nota superior o igual a nou punts.

I d’uns alumnes que han marxat de l’escola havent assolit amb èxit els seus objectius acadèmics, als nouvinguts. Estem molt contents de reobrir la Llar d’Infants i una mostra d’aquesta il·lusió per tornar a tenir els més petits amb nosaltres és l’ampliació i nova distribució del seu espai. Estrenem una Llar més ample i diàfana, i amb millores significatives de logística, com és una porta d’accés directa i exclusiva des de l’escala.

Durant l’estiu també hem fet millores a la cuina de l’escola i hem instal·lat una font d’aigua d’osmosi inversa, que servirà tant per als alumnes de mitja pensió com per a la resta ja que, gràcies a la Neurociència sabem que estar ben hidratat fa que el cervell estigui més receptiu a aprendre.

I on tampoc han parat de passar coses durant les vacances ha estat a la Coberta Verda, al terrat de l’edifici, on la natura ha seguit el seu propi curs. Aquest any la Coberta estrena una coordinadora pedagògica que vincularà, encara més, el seu potencial ecològic amb activitats escolars i aprenentatges multidisciplinars, que aniran des de la tecnologia a la poesia, passant pel foment del benestar emocional.

Aquest últim factor de gestió emocional és també l’eix central de la Cultura de Pensament que implementarem per quart curs consecutiu i que aquest any focalitzem en el desenvolupament holístic i el benestar emocional de l’alumne, també a partir de crear un clima agradable a l’aula que predisposi a l’aprenentatge.

Amb els iPads a l’aula seguirem fomentant i millorant les habilitats tecnològiques dels nostres alumnes amb nous aprenentatges, funcions actualitzades, creativitat digital i dinàmiques d’autogestió de la feina dels estudiants, que tant ens van sorprendre a tots el curs passat

I deu anys després d’haver iniciat el nostre programa d’atenció a les Altes Capacitats, el fet d’haver-nos convertit en una escola de referència en aquest àmbit fa que vulguem seguir apostant de forma determinada pels nostres plans d’intervenció en complicitat amb les famílies i el circuit d’atenció, personalitat i seguiment constant que ja han beneficiat un gran nombre d’alumnes en la seva evolució acadèmica i personal.

A tots, els nouvinguts i els qui tinc moltes ganes de retrobar-vos, us dono la benvinguda al curs 2021-22!

Jordi Casas. Director

________________________________________________________________________

 

CARTA DEL DIRECTOR. Bienvenida al curso 2021-2022

Hoy inauguramos el curso con la ilusión de siempre y una dosis extra de confianza, gracias a la experiencia del curso anterior. Estos días es inevitable recordar el inicio del curso pasado, tan lleno de incertidumbre, y darnos cuenta de que ahora empezamos con mucha más seguridad por el conocimiento de causa, el avance en el proceso de vacunación y sobre todo por la propia experiencia de todo un curso escolar con las medidas preventivas de mascarilla, higiene de manos, grupos burbuja y espacios ventilados.

Aunque continuamos en el contexto de la pandemia y no bajamos la guardia, las autoridades competentes han ajustado algún aspecto de la normativa escolar, como poder hacer Educación Física al aire libre sin mascarilla, flexibilizar las entradas y salidas, poder quitarse la mascarilla en el patio dentro del grupo burbuja, mezclar algunos grupos estables en el patio siempre que lleven la mascarilla, que los alumnos vacunados con pauta completa no hagan cuarentena, etc.

Por nuestra parte, continuaremos cumpliendo la normativa de manera rigurosa, manteniendo la escuela estanca y por lo tanto limitando el acceso a las personas imprescindibles para la actividad escolar y siguiendo el mismo protocolo de gestión que tan buena respuesta obtuvo el curso pasado. En esta línea, estaremos muy atentos a la hipotética aparición de nuevas variantes y para actuar de forma diligente en caso de que detectemos algún caso de fatiga pandémica o de sus efectos emocionales colaterales.

Dicho esto, queremos que este curso la pandemia vuelva el papel protagonista a quien realmente le corresponde, que es a los alumnos y los múltiples aprendizajes que les ofrece la escuela. Para empezar, queremos hacer mención especial a los buenos resultados obtenidos en la Selectividad, que han merecido el reconocimiento explícito de la coordinadora de las PAU en Cataluña. Por ello, el próximo martes 14 de septiembre participaremos en el acto de entrega de las Distinciones de las Pruebas de Acceso a la Universidad del año 2021, que reciben aquellos estudiantes que obtuvieron, en la fase general, una nota superior o igual a nueve puntos.

Y de unos alumnos que han acabado la escuela habiendo logrado con éxito sus objetivos académicos, a los recién llegados. Estamos muy contentos de reabrir la Llar d’Infants y una muestra de esta ilusión por volver a tener a los más pequeños entre nosotros es la ampliación y nueva distribución de su espacio. Estrenamos una Llar más amplia y diáfana, y con mejoras significativas de logística, como es una puerta de acceso directa y exclusivamente desde la escalera.

Durante el verano también hemos realizado mejoras en la cocina de la escuela e instalado una fuente de agua de ósmosis inversa, que servirá tanto para los alumnos de media pensión como para el resto ya que, gracias a la Neurociencia sabemos que estar bien hidratado favorece que el cerebro esté más receptivo a aprender.

Y donde tampoco han parado de pasar cosas durante las vacaciones ha sido en la Cubierta Verde, en la azotea del edificio, donde la naturaleza ha seguido su propio curso. Este año la Cubierta estrena una coordinadora pedagógica que vinculará, aún más, su potencial ecológico con actividades escolares y aprendizajes multidisciplinares, que irán desde la tecnología a la poesía, pasando por el fomento del bienestar emocional.

Este último factor de gestión emocional es también el eje central de la Cultura de Pensamiento que implementamos por cuarto curso consecutivo y que este año focalizamos en el desarrollo holístico y el bienestar emocional del alumno, también a partir de crear un clima agradable en el aula que predisponga al aprendizaje.

Con los iPads en el aula seguiremos fomentando y mejorando las habilidades tecnológicas de nuestros alumnos con nuevos aprendizajes, funciones actualizadas, creatividad digital y dinámicas de autogestión del trabajo de los estudiantes, que tanto nos sorprendieron a todos el curso pasado.

Y diez años después de haber iniciado nuestro programa de atención a las Altas Capacidades, el hecho de habernos convertido en una escuela de referencia en este ámbito hace que queramos seguir apostando de forma determinada por nuestros planes de intervención en complicidad con las familias y el circuito de atención, personalidad y seguimiento constante que ya han beneficiado a un gran número de alumnos en su evolución académica y personal.

A todos, los recién llegados y los que tengo muchas ganas de reencontrarme, os doy la ¡bienvenida al curso 2021-22!

Jordi Casas. Director