Sol·licita informació

Si esteu interessats en l’escola i en voleu més informació, ompliu aquest formulari d’informació i, amb molt de gust, us concertarem una entrevista:  Visiteu l’escola

  Oferim la possibilitat de visitar l’escola durant l’horari lectiu per mostrar el seu funcionament real. Amb aquesta intenció, organitzem reunions amb els pares que volen matricular els seus fills a la llar d’infants o al parvulari, en què els ensenyem les instal·lacions i els convidem a una sessió informativa amb torn de preguntes. Per als interessats en cursos superiors, concertem entrevistes privades.

  Per ampliar aquesta informació, podeu trucar a l’escola o omplir el formulari de visita:   Matrícula

   Aquests són els nostres protocols de matrícula:
   • Educació infantil: convé assistir a una de les reunions informatives. En cas de no poder fer-ho, es pot demanar entrevista personal, trucant a l’escola o inscrivint-vos mitjançant el formulari que trobareu en aquesta pàgina.
   • Educació primària, ESO i batxillerat: entrevista personal dels pares de l’alumne amb la direcció (a ESO i batxillerat, és convenient que l’alumne hi sigui present).
   Preguntes freqüents:

   Al novembre es poden matricular els germans dels nostres alumnes. A partir del primer dilluns de desembre, a les 9.00 h, comença la matrícula per a les famílies noves. L’ordre d’assignació de places segueix el d’arribada. En acabar les places, s’obre una llista d’espera.

   Cal omplir els fulls de matrícula, a l’escola.

   En el full amb les dades de l’alumne que us donarem per omplir a l’escola, es demanen els telèfons mòbils i les adreces electròniques dels pares, i un número de compte bancari. Un cop omplert degudament el formulari i abonat l’import, la matrícula estarà formalitzada.

   Si voleu més informació, ompliu aquest formulari de matrícula i us concertarem una entrevista.    Localització