El joc com a instrument

Barrejar la música amb el joc i el joc amb la música. Això és el que està fent la professora Sonsoles Pieras aquesta setmana, convertint la classe de música en un espai lúdic i formatiu perquè els alumnes coneguin i es familiaritzin amb alguns conceptes musicals de forma divertida.  Com ja sabeu, a l’escola creiem que el joc és una bon instrument per ensenyar als més petits, ja que els alumnes recorden fàcilment el que aprenen i, a més, ho associen a una bona experiència.

Ho estan aplicant a partir del joc de l’UNO, una de les novetats d’aquest curs, igual per exemple que l’EnstusiasMAT a classe de mates. Utilitzen la versió més musical d’aquest joc, on els números són figures musicals; els comodins, claus de Sol; salten un company amb un Calderó; canvien de direcció amb barres de repetició; “roben” cartes amb els compassos 2/4, 3/4 o 4/4… i ja no cridem “Uno!”, quan els queda només una carta, sinó que criden “SolFa!”.