Els escacs com a aprenentatge

Ja fa temps que a l’escola utilitzem el joc dels escacs com a mètode d’aprenentatge ja que permet treballar la presa de decisions, la deducció, la lògica, la previsió de les conseqüències abans de fer els actes, despertar la imaginació, reforçar l’observació i la concentració, adquirir nocions espaials, etc. A més, com ens demostra la nostra experiència, aquelles coses que els nens aprenen jugant i participant d’una manera activa les recorden millor ja que les associen a una bona experiència.

És el que aquest any estem posant en pràctica amb el nou mètode d’ensenyament de les matemàtiques, l’EntusiasMAT, i ho fem a tots els cicles de Primària, de diferents maneres segons les capacitats de cada edat. A PR01 i PR02, els alumes aprenen les normes del joc dels escacs i el moviment de les peces. A les fotografies veureu com han convertit el terra de la seva aula en un tauler i cada un d’ells s’hi situa i mou segons la icona de la fitxa que porta penjada.

A PR03 i PR04 treballen ja la jugada i els moviments espaials, el valor de les peces,  l’enroc, les coronacions… A les imatges veureu que ho fan, per exemple, assajant el moviment del cavall a partir d’un taulell ple de xocolatines i que van despareixent a partir que avança la partida. D’aquesta manera, comproven que el del cavall té un moviment limitat, ja que sempre va a parar a les mateixes caselles.

I, al cicle superior, PR05 i PR06, els alumnes aprenen a dominar les fases d’una partida, les apertures, el joc del mig i del centre, analitzar el taulell, fer mates… Tot això ho fan a partir de jugades entre els alumnes, resolent problemes del llibre, amb partides contra l’ordinador o amb multipartides de més de 10 taulells.

D’aquesta manera, els escacs s’ha convertit en un dels jocs favorits de l’escola, com es demostra també amb els bons resultats i les medalles aconseguides pels nostres alumnes en el recent concurs celebrat per l’Escola d’Escacs de Barcelona, on van jugar contra altres escoles.