Noves eines per treballar la Intel·ligència Emocional des d’Infantil

Els grups de P4 i P5 van acabar el 2n trimestre amb un treball paral·lel, que ha combinat la gestió de les emocions amb la resolució de conflictes. Ho han fet utilitzant nous recursos per desenvolupar la Intel·ligència Emocional, que estem aplicant de forma transversal a tota l’escola des de l’inici d’aquest curs. 

Un d’ells és la roda de les emocions, la roda Plutchik, que molts pares ja coneixen perquè les mestres els l’han compartit amb la intenció que aquest treball tingui continuïtat a casa. Aquesta roda ajuda a identificar les emocions i a conèixer-les millor, perquè n’hi ha que fins ara no les consideràvem emocions pròpiament, com la sorpresa, la confiança o l’anticipació. Un cop reconegudes les emocions primàries, i sent conscients que també n’hi ha de secundàries i terciàries que els alumnes treballaran més endavant, la roda de les emocions d’Infantil està ajudant a relacionar les emocions amb la reacció que generen instintivament en el cos, per exemple: ira – empenta. 

A partir d’aquí, les dues classes han desenvolupat una documentació amb diferents rutines de pensament per tal de no anul·lar l’emoció, però sí canalitzar-la de forma que no generi un conflicte. Una d’elles ha estat anticipar-se i amb el 4×2 prevenir situacions quotidianes que són potencials generadores de conflicte i així poder-les evitar. Una altra ha estat fer una cacera creativa per trobar mediadors de conflictes, és a dir persones que ajudin els alumnes a resoldre situacions incòmodes amb una actitud positiva i la comunicació assertiva. 

D’aquí ha sorgit la necessitat de crear espai a la galeria, on recuperar la calma com a pas previ a poder solucionar els conflictes, i un mapa de flux per seqüenciar els passos a seguir per resoldre el problema: respirar al racó de la calma, escoltar activament què ha passat per considerar els diferents punts de vista, identificar les emocions que hem sentit i la seva forma reactiva, analitzar la conseqüència dels actes amb la clau de la causa-efecte i amb la del canvi, de quina altra manera es podria haver actuat… I, per últim, què es pot fer perquè totes parts hi surtin guanyant. 

En aquest punt és on les mestres han introduït les dues noves eines: el núvol i la branca lògica. Són dues estratègies amb un itinerari diferent però amb el mateix objectiu de resoldre els petits conflictes, molt senzills però habituals en una classe d’infantil, amb el win-win. Els alumnes de P4 han après com dissipar els núvols i que torni la claredat i els de P5 el recorregut lògic fins a la solució bona per a tothom. Un cop l’han entès i integrat, els alumnes de cada classe l’han presentat a l’altra, aprofitant un altre recurs educatiu molt eficaç com és l’aprenentatge entre iguals.