Entusiasmats amb l’EntusiasMAT

per Viky Feliu

Us vull presentar una iniciativa d’aquest nou curs amb la que estem molt motivats, tant professors com alumes. Es tracta del programa EntusiasMAT per ensenyar i aprendre matemàtiques de la millor manera possible. I aquesta manera és la de fer-ho a partir de les intel·ligències múltiples, és a dir, arribar a connectar amb les mates des d’aquella vessant que ens interessa més o que se’ns dóna millor. Això pot ser des de la representació d’un conte per aprendre a comptar, fins a la fabricació d’una màquina de transformar números per entendre una funció.

El joc és una part importantíssima de l’EntusiasMAT, però això no vol dir que es baixi el nivell de l’aprenentatge, sinó tot al contrari. Aquest innovador programa puja el llistó dels continguts, alhora que els coneixements que s’obtenen són més pràctics i útils. Això fa que els alumnes siguin més competents per desenvolupar la lògica matemàtica en la vida quotidiana, per exemple, a partir de tenir una gran agilitat en càlcul mental, saber resoldre problemes mitjançant la deducció o endevinar unes mesures amb facilitat…

L’EntusiasMAT, que estem aplicant des de P3 fins a 4t de Primària, potencia l’avaluació continuada de l’alumne i l’hàbit de fer un seguiment de l’aprenentatge, a partir del “Diari de Mates”, en el que cada dia s’apunta què s’ha après o quin error s’ha repetit més, per evitar-lo…

A les fotos veureu part del material que fem servir: un estoig amb daus, fitxes, una calculadora, bitllets i monedes –falsos, aclarim-, taulers de jocs, llibres, una roda numèrica, les taules de multiplicar… Tot d’elements nous que ens ofereix aquesta nova metodologia que els professors estem segurs que suma… i molt.