Ensenyament trilingüe

El model lingüístic de la nostra escola és el trilingüe. Per una banda, fomentem la convivència tranquil·la del català i el castellà. Amb això volem dir que la seva presència i ús a les aules no es delimita per quotes ni tant per cents, sinó que es fa de forma natural i espontània, tal i com esdevé de forma col·loquial en la societat.

El punt de partida de les classes és el català, és a dir els enunciats, els llibres de text i les comunicacions de l’escola. A partir d’aquí, la direcció dóna llibertat als professors per impartir les classes amb la llengua amb què se sentin més còmodes i s’expliquin millor. Pel que fa a la comunicació amb els alumnes, s’intenta respectar-los la seva llengua materna.

Per altra banda, els alumnes fan immersió lingüística en l’anglès des de la Llar d’Infants. Això els aporta els coneixements necessaris en aquesta llengua per  ser capaços de seguir una assignatura íntegrament en aquest idioma, com es fa des de 5è de Primària fins a 4t d’ESO, amb assignatures com History o Science, per exemple.

A més, l’escola és centre col·laborador de Cambridge, que examina els nostres alumnes dels títols Young learners a Primària; i de KET, PET, First Certificate i Advanced a Secundària.

A més, oferim també la possibilitat d’estudiar el francès com a segona llengua i el xinès, en classes extraescolars.