Una etapa amb bones influències

A la nostra escola, la secundària ha rebut una forta influència tant del reconegut sistema educatiu de Finlàndia com dels darrers estudis sobre neurociència en el camp educatiu i, més en concret, del Projecte Zero de Harvard. Per a nosaltres, tots dos referents han estat motiu d’estudi durant anys i, fins i tot, ens hem desplaçat a aquest país nòrdic, als Estats Units i a Xile per aprendre de primera mà quines propostes i metodologies eren les més convenients per als nostres alumnes.

La Cultura de Pensament és la més nova de totes, la que ha suposat un salt quàntic en el nostre projecte educatiu i la que ha tingut una resposta més entusiasta per part dels alumnes. Però també hem importat altres millores com ara reformular els horaris per allargar les sessions amb intermedis de descans per poder aprofitar millor el temps.

Tenim un sistema propi d’avaluació que inclou entre sis i deu períodes d’exàmens, que dona més oportunitats gràcies a les diferents convocatòries i afavoreix la millora contínua.

Les classes a secundària estan plantejades perquè l’alumne treballi a l’aula, amb el suport dels professors. Aquests reparteixen el temps amb mitja hora d’explicació i la resta la dediquen a assegurar-se que els alumnes integren l’aprenentatge d’aquell dia, mitjançant tasques concretes, exercicis o resolent dubtes. Hem comprovat que aquesta nova fórmula és la més eficaç perquè tot el grup classe avanci alhora.

Igual de resolutiu resulta el treball col·laboratiu i cooperatiu dels alumnes, ja que entre ells s’ajuden en el seu procés d’aprenentatge. D’aquesta manera, estem aplicant mecanismes cognitius molt ben valorats per la neurociència i que subratllen els beneficis de l’aprenentatge entre iguals, l’efecte company i les neurones mirall. A més, treballar en grup els ajuda a desenvolupar estratègies per resoldre problemes o situacions imprevistes, els fa més tolerants i flexibles, i els prepara per gestionar bé qualsevol treball en equip. Això, sumat als descansos cerebrals periòdics que promovem i la distribució dinàmica de l’aula, fa que els resultats siguin satisfactoris, sobretot en aquesta edat d’adolescència.

Vinculació i compromís per part de l’alumne

Cada curs té un tutor assignat, amb qui les famílies poden entrevistar-se quan ho considerin oportú. Però, a més, oferim la possibilitat de la tutoria compartida amb qualsevol dels professors i la presència de l’alumne. L’experiència ens demostra que aquestes tutories tenen un retorn molt positiu, ja que les tres parts implicades fan equip i es crea una complicitat a tres bandes de la qual l’alumne és el principal beneficiat.

A més, per donar resposta a les inquietuds que en aquestes edats poden tenir els alumnes, el nostre Departament d’Orientació Psicopedagògica sol ser un bon recurs per ajudar-los a canalitzar-les i adquirir seguretat. Amb tot, aquesta és una bona etapa on aconseguim que l’alumne es vinculi de ple amb el projecte escolar i adquireixi una actitud positiva i compromesa.

Donem importància a l’aprenentatge mitjançant l’art i que els alumnes puguin canalitzar la seva creativitat i expressió artística, potenciant així el que s’anomena l’hemisferi oblidat”.

A l’ESO, els alumnes fan un gran ús dels laboratoris de química, física, biologia i tecnologia de l’escola. I no només en aquestes matèries, sinó que a més impartim una assignatura de mètode científic, de creació pròpia, perquè aprenguin a investigar, fer hipòtesis, experimentar, analitzar resultats, obtenir dades, extreure conclusions i fer exposicions orals.

Juntament amb l’escriptura, l’oratòria és una altra de les competències que treballem a fons amb ells perquè desenvolupin l’hàbit, les taules i la confiança per parlar davant del públic amb seguretat, amb un discurs coherent i fluid, una bona posada en escena i una projecció correcta de la veu.

Assignatures en anglès i exàmens oficials de Cambridge

A secundària, les classes d’anglès estan distribuïdes en dos nivells, l’estàndard, que correspon al curs per currículum i un altre més avançat, pels qui requereixen un ritme superior. A més, tots els cursos de secundària fan assignatures íntegrament en anglès, com història o robòtica i programació. A partir de 3r d’ESO els donem l’oportunitat de començar a estudiar, de manera paral·lela i gradual, el batxillerat dual americà. Els donem també la possibilitat de fer els exàmens oficials de First Certificate in English (FCE) i l’Advanced (CAE) a la mateixa escola, ja que som centre col·laborador de Cambridge.

Amb el Pla d’Innovació Educativa (PIE) que vam desenvolupar arran de la nostra experiència a escoles i instituts de Finlàndia, vam incloure programes i mètodes específics per a alumnes de necessitats especials (NEE), tant per altes capacitats (AACC) com per dificultats de concentració, TDA, TDAH o dislèxia.

Vols saber-ne més?

Posa’t en contacte amb nosaltres si vols més informació sobre l’ESO