Experimentant amb dissolucions d’aigua

“Junts però no barrejats!” ha estat el títol de la sessió que els alumnes de 2n de Primària han fet als laboratoris de Biologia i Química de l’escola. Ha estat una classe pràctica al voltant del que estan aprenent aquest curs a Medi sobre aquest element, com per exemple a partir dels murals que han fet sobre els diferents estats en què podem trobar l’aigua, quanta n’hi ha a la terra o al nostre cos, el cicle de l’aigua i, fins i tot, la composició de les molècules de l’H2O.

L’objectiu de la pràctica als laboratoris ha estat comprovar empíricament que l’aigua és un dissolvent molt potent, on s’hi poden dissoldre moltíssimes substàncies, com el sucre o el vinagre… Primer de tot, la Dolors els ha demostrat la flotació amb sal o sense sal, posant un ou en un got amb aigua; un altre ou en un got amb aigua i una mica de sal i, per últim, un ou en un got amb molta sal que, com han comprovat visualment, era quan més flotava.

També han provat a fer dues dissolucions de sucre en aigua, per veure que amb una mica de sucre l’aigua es dissol però si en posem molt, una part del sucre sí que es dissol però l’altra, no. Per altra banda, que quan barregem sal amb aigua es produeix una mescla homogènia d’aquestes dues substàncies i no es pot distingir una de l’altra. En canvi, n’hi ha d’altres com la sorra o l’oli que no es dissolen. 

Amb aquesta finalitat els alumnes han portat de casa productes com sal, oli, vinagre, tinta, sucre, sal, cacao, serradures, sorra, arròs, safrà… i amb els tubs d’assaig, pipetes i altres estris del laboratori han pogut provar a veure què passava quan els barrejaven amb aigua. Per parelles han anat comprovant com hi ha substàncies, com la sal i el sucre, que quan es dissolen sembla que desapareguin i, en canvi, d’altres com el vinagre, el colorant o la tinta, que no desapareixen.