Fem de l’escola un entorn segur

Volem compartir les mesures de protecció i protocols d’actuació que els qui formem part de l’escola seguim i complim cada dia, de forma rigurosa. Ho fem perquè ens ho marca el Departament d’Ensenyament i el criteri propi de la nostra escola. Però també perquè tots assumim el compromís de cuidar-nos, de forma individual i col·lectiva, per autoresponsabilitat i per l’objectiu comú de seguir el curs a l’escola presencial. 

Per tot això, a l’escola les normes són clares i les actuem amb consciència i determinació. I així ho han entès els alumnes, que les han integrat com uns “acords essencials” més de la Cultura de Pensament, que ja fa dos anys que venen signant i respectant, amb naturalitat. 

Repassem amb vosaltres les mesures que apliquem dins de l’escola: 

MASCARETA OBLIGATÒRIA. La portem, ben posada, a totes hores, en tots els espais i tots els qui formem part de l’escola. L’única excepció és quan és indispensable per menjar i en el cas dels alumnes del parvulari, mentre són a dins l’aula i amb el grup estable, perquè així ho indica la norma. Quan es desplacen per l’escola, per exemple per anar al bany, sí que la duen posada.

RENTAT DE MANS. Els alumnes coneixen bé el protocol de rentat de mans a l’entrada i sortida de l’escola; abans i després d’esmorzar per sortir al pati; en tornar del pati, de la coberta verda i el bany; si fan alguna activitat manipulativa com Robòtica, utilitzen material esportiu en Educació Física o joguines en el cas d’infantil. 

UN BANY PER A CADA GRUP. L’escola ha distribuït els banys disponibles i n’ha instal·lat de nous per a que cada grup en tingui un d’ús exclusiu, amb la seva pròpia pica on fer la higiene de mans i mantenir així la distància amb altres grups.

DESINFECCIÓ CONSTANT. A l’escola s’ha augmentat el personal de neteja per tenir tot el dia una persona destinada a la desinfecció constant dels banys i espais comuns, de les manetes de les portes, les baranes de les escales, bancs… i  d’aquelles aules d’optatives de secundària i batxillerat.

VENTILACIÓ NATURAL. Ens adaptem a la nova normativa que va sortint contínuament sobre la ventilació natural i com combinar-la amb el confort tèrmic. Sempre amb les mateixes pautes de totes les finestres obertes en 45°, amb ventilació creuada. Al menjador sempre hi ha ventilació. 

ESPAI DEL MENJADOR. Com que l’únic espai on els alumnes es treuen esporàdicamentn la mascareta és el menjador, sempre estan en grups aïllats, cadascú amb el seu, i en espais ventilats. Entre els torns, la zona es desinfecta completament i es ventila durant 10 minuts per alliberar qualsevol aerosol que pugués quedar en l’ambient. 

ESCOLA ESTANCA. A les classes i els menjadors, els alumnes sempre estan amb professors fixes de l’escola ja sigui el seu tutor, en el cas d’infantil i primària, professors d’assignatures concretes com l’anglès i Educació Física. A secundària, per l’especialització de les matèries, hi ha una rotació més gran de professors però continuen sent tots de la casa i evitem així que entrin a l’escola professors provinents d’altres centres. 

PROFESSOR OMBRA. S’ha doblat el nombre de professors a infantil i primària per crear la figura del que anomenem “professor ombra” del titular. Si bé aquesta va ser una figura que es va preveure inicialment per tenir coberta la atenció als alumnes de primària en cas que s’haguessin de partir grups, actualment està sent un reforç del professor titular i qui està al càrrec d’atendre via Zoom els alumnes que estan complint quarantena ells o els seus pares.

ACCESSOS, CIRCULACIÓ I PATIS. Tant l’entrada i sortida de l’escola com la circulació interior es fa de manera pautada i esglaonada. A l’hora del pati, els alumnes de primària estan distribuïts per zones i dies de la setmana. Així varien entre zones delimitades del pati inferior i superior, i les diferentes terrasses de la coberta verda. 

EDUCACIÓ FÍSICA. A l’escola mai fem Educació Física d’un càrdio intens, que impliqui força suor, i encara menys aquest curs ja que ara els alumnes no es poden dutxar ni fer recanvi als vestidors. Des de fa anys, aquesta assignatura està centrada en l’aprenentatge, per exemple i en el cas de secundària, de la mobilitat articular i l’estabilitat funcional de treball muscular. També en l’aprenentatge d’esports més suaus i alternatius com el bàdminton, i en els que es manté la distància gràcies a una xarxa o l’stick de l’hoquei. En cas de compartir pilota o fer servir altre material com les màrfegues, aquest es desinfecta abans i després del seu ús. Tota l’activitat física d’enguany es fa a l’aire lliure, i no al gimnàs, i amb mascareta perquè és el que s’estableix a nivell normatiu, ja que els col·legis oficials d’Educació Física al·leguen que no hi ha cap estudi científic que determini que és contraproduent. 

MESURES DINS L’AULA. A les classes a més del gel hidroalcohòlic hi ha gel desinfectant i paper d’un sol ús per utilitzar-se sempre que es consideri oportú o s’hagi compartit material. Cada ú té la seva taula i cadira marcades i la disposció de les taules és  de mirada endavant, sobretot a secundària i batxillerat. A primària, es fa alguna excepció en favor d’un treball cooperatiu, però aquest any aquest es fa sobretot des de l’iPad. 

IPADS. Dos realitats associades a la pandèmia, com el confinament i l’acceleració digital, ens reafirmen en la decisió d’introduir l’iPad a l’escola. A més, s’ha integrat de forma molt dinàmica gràcies a la bona base de competències digitals que tenen els alumnes, després d’anys utilitzant Google Apps for Education com el Classroom, el Drive, les pissarres digitals, etc.
A més, l’iPad també ens està permetent aprofundir en un aprenentatge clau de la Cultura de Pensament que és, precisament, l’aprendre a aprendre. Un exemple molt evident de com els alumnes són cada cop més conscients del seu propi procés d’aprenentatge és com estan gestionant els portfolis i carpetes amb els seus materials didàctics, llliçons, pràctiques, exercicis en curs, apunts, exàmens corregits, calendaris d’avaluacions i dates de lliurament. A més d’adquirir aquesta nova destresa digital, el fet de no haver de compartir els documents físics sinó online és també una mesura més de prevenció.

RESPONSABLES COVID. El director de l’escola, el Jordi Casas, és el nostre referent COVID i qui està al cas, en tot moment, de la situació. El Lluís Almirall n’és l’agent COVID, que és la persona que té com a funció gestionar els casos que es poden donar, coordinar-se amb el CAP Roger de Flor (i el CAP Manso per qüestions concretes). També supervisa que es compleixin els protocols i d’informar de les novetats als professors, perquè puguin aplicar la normativa actualitzada. Igualment, d’atendre les famílies, tant per consultes, dubtes o per informar d’un positiu o contacte de positiu. Tot això accelera moltíssim la traçabilitat i que es puguin prendre mesures de forma immediata, ja que el fet de ser una escola petita i familiar ens permet fer-ho de forma ràpida i eficaç.

CRIBRATGE. El dimarts 19 de gener, tot el personal de l’escola es va sotmetre a un cribatge general, seguint la campanya a les escoles del Departament d’Ensenyament, i totes les proves PCR van resultar ser negatives. Això i el fet que fa més de 14 dies que hem tornat a l’escola després de Nadal, fa que encarem el trimestre amb confiança i el propòsit ferm de preservar aquesta bona dinàmica. 

CO-RESPONSABILITAT FAMÍLIES. Per aconseguir aquest objectiu comú i en benefici de tots, és absolutament imprescindible la col·laboració i màxima responsabilitat per part de les famílies. En aquest cas, volem agraïr-vos la complicitat i prudència amb què esteu actuant i comunicant qualsevol símptome sospitós. I cal seguir així mentre les xifres d’hospitalitzacions i l’índex de contagi no baixi de forma significativa. Per tant, no ens hem de confiar ni abaixar la guàrdia sinó evitar al màxim qualsevol contacte fora de l’àmbit educatiu. Perquè que els nens vagin a l’escola és primordial, tant pel seu desenvolupament com per a la conciliació laboral dels pares. I això és el que, com a societat, hem decidit assumir. Però hem de tenir en compte que a l’escola els nens estan en un grup estable amb companys d’altres grups estables i, entre tots, ens hem de cuidar.