La biblioteca d’aula

Per DANI RODELLAS, professor de castellà de Primària. Màster en Biblioteca escolar i Promoció de lectura

El projecte de la biblioteca d’aula consisteix en un espai d’intercanvi d’opinions, gustos i preferències sobre la lectura dels nostres alumnes. El nostre objectiu principal és fomentar el gaudi per la lectura autònoma en els infants a través d’una activitat on ells mateixos triaran els llibres que volen llegir en lloc d’haver de seguir les directrius del professorat, com és el cas de les assignatures de català i castellà.

Cada nen de cada classe de la primària durà a classe un exemplar d’algun llibre que li hagi agradat especialment i l’explicarà i defensarà davant els seus companys. A través del discurs del propietari del llibre, els altres nens, els que comparteixin aficions i gustos amb ell, se sentiran atrets pel títol i el voldran llegir. Un cop tots els alumnes han presentat els seus llibres es donarà inici a un espai d’intercanvi de llibres on cada nen es podrà endur a casa el que més els hagi cridat l’atenció durant un període d’unes dues setmanes al llarg de les quals en podrà gaudir tant com vulgui. Per tal que la feina no caigui en un sac trencat es promourà el fet que els alumnes omplin una fitxa ben senzilla on se’ls demanarà el títol, l’autor, un breu resum i les raons per les que els ha agradat o desagradat, afavorint altra cop l’intercanvi d’opinions amb els companys.

Per tal de promoure l’autonomia entre els alumnes de PR04 i endavant,  el que ostenti el càrrec de bibliotecari aquella setmana s’encarregarà també d’omplir un full de control on quedaran registrats tots els alumnes que han fet préstec, el llibre agafat i la data de retorn.