Especialistes en el procés d’adaptació a l’escola

 • Un projecte educatiu que suma el millor dels mètodes Montessori, Waldorf, Cultura de Pensament i la Teoria de les Peces Soltes.
 • Espais càlids i completament renovats, amb mobiliari Pickler de fusta natural adaptat al nostre projecte educatiu, amb colors suaus i acollidors que creen una atmosfera de calma i serenitat.
 • Promovem el joc lliure, espontani i sense instruccions, jugant i cantant també en anglès, amb l’auxiliar nadiua anglesa. A més a més, optem per joguines no estereotipades que permeten a l’infant desenvolupar la seva pròpia imaginació i explorar els primers reptes motrius sense deixar de banda el Joc Simbòlic.
 • La llar d’infants disposa del seu pati propi, amb caseta de joc, joguines, tobogan i terra de cautxú suau per a la seva seguretat.
 • Treballem per l’adquisició de bons hàbits, pel desenvolupament psicomotriu, i per impulsar la sensibilitat per la música, la dansa i les arts plàstiques, sempre amb un mínim de dos adults a l’aula.
 • Disposem d’un terrat enjardinat propi i de la nostra Coberta Verda, un espai verd enmig de la ciutat que ens permet una amplíssima proposta d’aprenentatges per a tots, alumnes i professors que, fent equip i orientats per especialistes, aniran desenvolupant noves habilitats i introduint-hi pràctiques curriculars a l’aire lliure des de ben petits.
 • A partir de la nostra experiència, hem constatat que quan els petits comencen la llar d’infants a l’escola, després els resulta molt més fàcil un moment clau com és l’inici del parvulari. Per altra banda, a la nostra escola els alumnes de la llar d’infants són els primers a estrenar el curs, uns dies abans, per adaptar-se al nou entorn amb la màxima tranquil·litat i facilitar el procés d’adaptació.

Estarem encantats d’ensenyar-vos la nostra escola.

  Un nou entorn, com a prolongació de la casa

  Per a la llar d’infants hem dissenyat un projecte que suma les que considerem que són les millors metodologies per a aquesta edat, com Montessori, Waldorf o les més recents Cultura de Pensament i la Teoria de les Peces Soltes (Theory of Loose Parts) i els Mini Mons. Els dos espais de P1 i P2 s’han renovat recentment i s’han adaptat a aquestes propostes més innovadores en favor d’un ambient càlid i amorós, i del Joc lliure, espontani i sense instruccions.

  A P1 el ritme és suau, delicat i molt afectuós perquè l’alumne se senti com en una extensió de casa seva, sobretot els primers dies de curs. Els petits es mouen lliurement, amb la supervisió constant de les mestres, per les màrfegues, les hamaques i les plataformes mòbils, que els proposen els primers reptes motrius. A P2, la gran conquesta del curs és el domini de la mobilitat de tot el cos, el desenvolupament de la curiositat, les ganes de tocar-ho tot, de desplaçar-se fins on hi ha l’objecte d’interès i la descoberta del Joc simbòlic, el “jugar a ser…”.

  Els alumnes de la llar d’infants tenen el seu propi pati, en un pis superior, amb caseta de joc, joguines, vehicles, tobogan i un terra de cautxú molt agradable i utilitzat en parcs públics, per a la seva seguretat.

  Seguint les propostes educatives de Waldorf i Montessori, els colors de les aules són suaus i acollidors, per generar una atmosfera de calma i serenitat. En aquesta línia, no tenim sorolls visuals i el mobiliari és de fusta natural. Les joguines també són d’aquest material noble, més en harmonia amb la natura, i van des de les plataformes mòbils fins a material manipulable per desenvolupar els sentits (tacte, olfacte, oïda…). L’ambient fomenta també la independència dels infants en l’exploració del procés d’aprenentatge. Aquesta llibertat i autocontrol fan que cada nen trobi activitats que donen resposta a les seves necessitats evolutives.

  De la pedagogia Waldorf hem adaptat també l’expressió artística i el Joc lliure perquè, com que són expressions més naturals dels infants, els valorem com a una bona via per créixer, adquirir coneixements i entendre el món que els envolta.

  Aquesta pedagogia promou un desenvolupament de l’infant autònom, creatiu, responsable, integrat i amb competències socials. Respectem el ritme de cada alumne i posem al seu abast diferents provocacions pedagògiques perquè actuï amb llibertat de moviment i criteri propi, escollint el que més l’interessa a cada moment.

  Som especialistes en el procés d’adaptació a l’escola

  A la llar, proposem als alumnes que experimentin, explorin i manipulin a partir del Joc heurístic o de les Paneres dels tresors amb material reciclat. Aquest model exercita i enriqueix les capacitats tant físiques, com mentals, emocionals i socials dels infants. A més, afavoreix el treball en grup ja des de petits, permet treballar la motricitat fina i fer aflorar la personalitat de cada nen i nena.

  Hem fet un pas més enllà amb les Peces Soltes i els Mini Mons per posar en pràctica la teoria que sosté que com més elements té un espai, més possibilitats d’imaginar i crear té la persona. El joc amb les peces soltes aporta, per tant, pensament creatiu i divergent als infants. Quan aquestes peces s’ajunten, configuren els Mini Mons o escenaris de joc on abocar emocions, il·lusions, desitjos i fantasies. Un material obert i no estructurat que permet que sigui el mateix nen qui li doni la forma i el significat que més li agradi o convingui.

  Els materials per explorar, manipular, combinar i jugar junts són petits nins de fusta, anelles, bols, pedres, miralls, teles, pals, etc., i materials naturals com ara cistelles de vímet o pedretes com les que hi ha a la vora del mar, perquè aprenguin a mirar l’entorn amb una actitud possibilista, imaginació i creativitat.

  Des de la llar d’infants els alumnes participen, al seu ritme i nivell, en els grans esdeveniments acadèmics, com el Carnaval o la Setmana de la Ciència.

  Més enllà del joc lliure com a principal activitat a la llar, es treballen les rutines que consoliden bons hàbits, la música, la dansa, la psicomotricitat, les manualitats, les festes tradicionals que celebrem a l’escola i l’anglès. A més de la tutora i les mestres de suport de cada curs, comptem amb una auxiliar nadiua anglesa que parla, juga i ensenya als nens cançons en la seva llengua.

  Cada any, els alumnes de la llar d’infants són els primers a estrenar el curs, ja que tenen l’oportunitat de començar uns dies abans, per adaptar-se al nou entorn amb la màxima tranquil·litat. Sumem anys d’experiència en el procés d’adaptació dels alumnes de la llar a l’escola i la comunicació amb les famílies és diària i constant. Si els petits comencen la llar d’infants a l’escola, després els resulta molt més fàcil un moment clau com és l’inici del parvulari.

  Vols saber-ne més?

  Pregunta’ns el que vulguis saber sobre la llar d’infants