Aprenent els hàbits de ment a partir d’un joc de memòria

Els hàbits de ment de la Cultura de Pensament són 17 hàbits positius que afavoreixen l’aprenentatge en profunditat dels nostres alumnes. El primer pas per implementar-los en el dia a dia de l’aula és aprendre’ls a reconèixer i identificar, però l’objectiu és arribar a saber-los tots de memòria. Per aconseguir-ho, l’Hugo, el tutor de 2n d’ESO B, ha ideat un joc de taula inspirat en el clàssic “Memory”.

Segons el propi Hugo, ell va fer servir el joc de les parelles per memoritzar els 17 hàbits i, com que li va donar bon resultat, ara els ho ha proposat als quatre cursos de l’ESO. Així, si bé els alumnes de parvulari s’estan ajudant del gest per memoritzar els hàbits, aquests més grans ho fan a partir de la imatge visual. 

Com que cada hàbit està vinculat a una icona, aquesta imatge és una part de la parella i l’altra, el significat que representa. Un joc, per tant, amb 34 fitxes i una dinàmica senzilla. Els alumnes, com els de 2n d’ESO B de les fotografies, es reaparteixen en grups reduïts de jugadors, que de seguida es concentren en el joc i actuen amb mentalitat guanyadora. 

Per a molts d’ells, la memòria visual és una aliada a l’hora de integrar un aprenentatge i així els serà més pràctic assolir l’objectiu de tenir-los memoritzats a finals de curs. A més, ells mateixos comproven els encerts i els errors, i s’autocorregeixen ja que això també els serveix per consolidar millor l’aprenentatge.