Una suma de les millors metodologies

L’aplicació del nostre projecte educatiu a l’aula és una suma de diferents metodologies, que han evolucionat paral·lelament a l’escola, el món educatiu i la societat. A més, a l’actual equip directiu el caracteritza un tarannà obert i receptiu a altres models educatius internacionals i, sobretot, a la Cultura de Pensament que arriba com a evolució lògica de la nostra trajectòria.

Un altre exemple recent és el viatge d’estudi que un equip de l’escola va realitzar a Finlàndia l’any 2013. L’objectiu d’aquesta delegació era comprovar in situ per què el sistema educatiu d’aquest país nòrdic se situa entre els més ben valorats en les proves PISA de l’OCDE.

En el reportatge següent podeu veure la visita d’aquest grup de professors a diferents escoles, instituts i universitats d’Hèlsinki, amb entrevistes i interessants intercanvis d’informació

Arran d’aquesta experiència que mostra el reportatge, vam reafirmar que estàvem treballant en la bona direcció d’un model d’escola inclusiva i comprensiva, amb un tipus d’ensenyament flexible i competencial, recursos a l’alçada i un professorat altament qualificat. El viatge de prospecció va servir, a més, com a inspiració per adaptar a la nostra escola un Pla d’Innovació Educativa (PIE) amb les actuacions següents:

 • adaptar la durada de les classes segons l’edat dels alumnes
 • fer descansos cerebrals
 • augmentar el nombre de zones de distensió
 • fomentar el treball cooperatiu i col·laboratiu
 • més incidència en l’aprenentatge competencial
 • dinamització de les aules
 • canvis en el sistema d’avaluació
 • increment del foment de la lectura
 • actualització de les normes de convivència dins de l’escola
 • agrupació flexible dels alumnes en determinades assignatures
 • protocol d’actuació en casos de TDA-H, dislèxia i altes capacitats
 • nous recursos pedagògics i material interactiu
 • ampliació del quadre de professorat

Fomentem l’amor per l’aprenentatge

La metodologia de la nostra escola és constructivista i vivencial. Situa l’alumne en el centre de l’aprenentatge i fa que en sigui totalment partícip. A més, el fet de ser una escola d’una sola línia ens permet tenir en compte les capacitats i les habilitats de cada alumne en particular i atendre els diferents perfils, ritmes, interessos i inquietuds.

De la mateixa manera, oferim l’opció de tutoria compartida, que promou reunions a tres bandes en les quals participa la família, l’alumne i el professor implicat. Aquestes reunions estan molt ben valorades per la complicitat, la proximitat i la sensació d’equip que es crea, i se sumen a les més tradicionals entrevistes amb el tutor de l’alumne, que sempre estan accessibles a les famílies.

Aquest desenvolupament del potencial de l’alumne s’inicia ja a Infantil, a partir dels programes que estimulen els diferents tipus d’intel·ligència i les ganes d’aprendre

Segons el nostre criteri, el resultat és una suma de les millors estratègies metodològiques que hi ha actualment, que inclouen el treball cooperatiu, el treball col·laboratiu, el treball per projectes, l’EMAT i el Ludilletres, els escacs, la robòtica i la programació, l’educació física, els hàbits saludables, etc.

Sempre es treballa en un ambient de serenitat i cordialitat, que afavoreix encara més un tipus d’educació integral que ajuda els alumnes a formar-se com a persones amb recursos, confiança, seguretat, autonomia, sensibilitat, imaginació, empatia, creativitat, respecte, solidaritat, generositat i una bona gestió emocional.