Monogràfic d’Expressió en públic per a Batxillerat

“Dominar el cos, usar un vestuari adequat, mostrar-se relaxat i convençut de l’interès del seu treball, ser expressius, començar amb la presentació d’un mateix, establir contacte visual amb els integrants del tribunal, parlar poc a poc i amb un to audible, moure’s per l’escenari…”. Aquests són alguns dels consells que dos especialistes de l’Associació catalana de Teatre Educatiu (ACTE) han aportat als estudiants de Batxillerat, que aquesta setmana començaran a defensar els seus Treballs de Recerca. 

Unes presentacions que seran bona part de la nota i que, per tant, és important que facin al millor possible, aprenent a desenvolupar les seves capacitats i dominant la situació. Per aquest motiu i perquè, de cara al futur, tenir una bona expressió oral en públic és un dels aprenentatges més significatius que des de l’escola els podem aportar en aquesta edat, des de la tutoria de Batxillerat s’ha organitzat aquest monogràfic. 

Una sessió molt completa que ha començat amb una part teòrica, on se’ls ha remarcat la importància de estructurar bé el discurs, i els han aconsellat un seguit de tècniques d’oratòria, com dominar el tempo, el ritme, mantenir la coherència i les variacions tonals… En aquesta apartat, els han parlat a fons sobre la veu, com poden escalfar-la per evitar des de galls fins a l’afonia i com aprendre a projectar-la bé i amb el to adequat. 

A més de posar-los exemples sobre com dominar la posada en escena fent una anàlisi previ de l’espai, controlant l’escenografa i preveient l’atrezzo que necessitaran per a l’exposició, també els han exposat la importància que té l’elecció d’un vestuari adequat que no abusi dels complements o maquillatge, i d’acompanyar el discurs amb un controlat reflex de les emocions i sentiments. 

Després de la part teòrica, que ha generat un debat al voltant de dubtes que se’ls genera davant la imminent presentació dels seus treballs de recerca, els alumnes han pogut seguir una pràctica guiada per aprendre exercicis de respiració per controlar els nervis i utilitzar el diafragma com a aliat, i massates facials per relaxar les mandíbules i la musculatura abans de parlar.