Un parvulari creatiu, experimental i feliç

El projecte del parvulari es basa en la Cultura de Pensament i en una metodologia totalment integradora, que, per exemple, treballa les matemàtiques amb l’EMAT i la lectoescriptura amb el Ludilletres, dos mètodes integrats i complementaris que permeten que els alumnes aprenguin de manera vivencial, transversal, ludicocreativa i molt motivadora. Amb la mateixa filosofia, des de P4 treballem el projecte d’escacs, que els ajuda a estimular la ment i la lògica, a desenvolupar el pensament, les estratègies d’orientació espacial, la previsió, la planificació i l’organització, i a cultivar valors com el respecte.

En aquesta etapa, els alumnes comencen a aprendre a desenvolupar projectes en què aprenen segons els seus propis centres d’interès. Col·laboren en la tria de temàtiques més espontànies segons les seves curiositats i inquietuds (com ara els egipcis, els dinosaures o el món animal en general). Els projectes de medi social o natural els permeten desenvolupar l’àrea de descoberta de l’entorn, ja sigui a partir d’un tema proposat per les mestres (ex., l’artista Antoni Tàpies) o pels alumnes (ex., “per què cauen les dents?”).

El fet de ser una escola petita i familiar genera un ambient molt proper i positiu a l’aula, on els alumnes tenen la tranquil·litat i la confiança necessàries per resoldre les diferents situacions del dia a dia.

L’espai del parvulari està concebut segons la idea de Waldorf que planteja l’aula com una extensió natural de la casa i promou un entorn bell i serè, que estimuli la sensorialitat dels infants. Amb aquesta intenció, les parets de les aules estan pintades amb un color càlid que, com que és neutre i suau, genera més sensació de calma i benestar.

De la mateixa manera, però en aquest cas seguint la línia de Montessori, utilitzem materials nobles com les taules de fusta i d’altres que, a més, són mòbils i plegables per fer l’aprenentatge més dinàmic i l’espai polivalent. Així, es disposa de més llibertat de moviment i es pot treballar en diferents ambients alhora, amb una dedicació més personalitzada per part de la mestra.

Promovem el benestar emocional dels alumnes

A més de diferents racons de Joc simbòlic, tres tardes a la setmana els alumnes participen en els Ambients, que són diferents espais d’aprenentatge, de relació i de comunicació on, a partir de diferents propostes o provocacions (és a dir, que provoquin les accions), els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, inventar, imaginar, compartir, relacionar-se, emocionar-se i interactuar amb els altres. Aquest plantejament dona resposta a les necessitats que mostren els nens de jugar i relacionar-se, i, per tant, prioritza els seus interessos, necessitats i ritmes d’aprenentatge.

Es formen grups que combinen alumnes de P3, P4 i P5 i que generen unes dinàmiques molt enriquidores, de responsabilitat, empàtiques i solidàries gràcies al que es coneix com a “efecte company”, això com referents positius i aspiracionals per als més petits. Les temàtiques van des de la ciència fins a la literatura en anglès, passant per la natura i l’experimentació, la creativitat artística, el Joc simbòlic i els Mini Mons. Aquesta iniciativa interaula de l’escola permet més sociabilització entre els alumnes de diferents cursos, que alhora afecta positivament en les dinàmiques de pati.

El benestar dels alumnes i la seva bona gestió emocional des de la base és molt important i, amb l’ajuda del Departament d’Orientació Psicopedagògica de l’escola, es fa un seguiment personalitzat per identificar i acompanyar tant els potencials com les dificultats, en cas que n’hi hagi.

A més de les aules, els alumnes de parvulari disposen de l’Atelier, situat en el pati superior de l’escola. Seguint el model educatiu de Reggio Emilia, que promou per sobre de tot l’expressió i l’experimentació dels infants, l’Atelier és un taller obert ple de possibilitats i elements per crear, experimentar, investigar, construir, manipular… L’espai està equipat amb material per fer activitats amb llum (blanca, negra i ultraviolada), pintura, fang, plastilina i elements de la natura com ara fulles, troncs o minerals. Tot va en consonància amb la Teoria de les Peces Soltes i Mini Mons, que es comença a experimentar a la llar d’infants i troba la seva progressió al parvulari.

Com a part del desenvolupament, els alumnes de parvulari fan dues sessions a la setmana de psicomotricitat, una en grup en què es treballen les diferents capacitats motrius que cal desenvolupar en aquesta etapa i l’altra amb grup partit, en què es desenvolupa l’expressió corporal. A partir del joc i d’activitats lúdiques treballen la psicomotricitat, la coordinació global, la consciència corporal, la lateralitat, l’exploració i el descobriment del seu propi cos i els seus propis recursos.

English everyday!

A més d’un equip de cinc mestres que facilita el desdoblament interaula i de més personalització de l’aprenentatge, també compten amb “la Teacher”, la professora d’anglès del parvulari amb una àmplia formació i experiència en la introducció dels més petits a la llengua anglesa, i amb una auxiliar de conversa en anglès. A P3 i P4 es dediquen 45 minuts diaris íntegrament en aquesta llengua i a P5, es treballa una hora sencera amb “la Teacher”. A més, ella els parla en anglès a les estones d’ambients, de pati o de vigilància del menjador. Com que a l’escola hi ha força famílies internacionals, els alumnes que tenen l’anglès com a llengua materna tenen la possibilitat de participar en un desdoblament que es fa a la mateixa escola, amb una professora privada i nadiua amb un contingut més adient al seu nivell.

L’escola potencia i afavoreix la relació amb les famílies amb una sèrie de festes tradicionals assenyalades en el calendari escolar (com la Castanyada, la festa de Nadal, el festival de Carnaval o la mona de Pasqua). A més, es convida els pares a participar en tallers organitzats per ells mateixos amb temàtiques artístiques, saludables o de gestió d’emocions durant la Setmana de la Ciència i la Setmana de la Cultura. També solen venir-hi els avis a explicar contes. Les famílies poden seguir les activitats diàries en l’aplicatiu del Classroom i altres esdeveniments, com ara visites culturals i excursions, al blog, el Facebook i l’Instagram de l’escola.

Vols saber-ne més?

Pregunta’ns el que vulguis saber sobre el parvulari