Pla de contingència de l’escola Pérez Iborra

L’escola té dissenyat i provat el seu propi pla de contingència per al curs 2020–2021, que hem elaborat per donar resposta a la situació d’excepcionalitat educativa provocada per la pandèmia de la COVID–19, i per tal d’assegurar la continuïtat de l’activitat escolar al llarg del curs, amb la qualitat d’ensenyament que ens caracteritza i amb el nostre quadre de professors titulars. El seu principal objectiu és poder oferir classes presencials a diari per als alumnes d’infantil i primària, respectant sempre els horaris i condicions sanitàries que es regulin a cada moment. Perquè això sigui possible, hem repensat la superfície total de l’escola per tal d’habilitar espais comuns i reconvertir-los temporalment en aules. Per als alumnes d’ESO i Batxillerat, i en el cas que hi hagi restriccions d’aforament, contemplem també la possibilitat de combinar les classes presencials amb un format semipresencial. Per complementar-ho, hem testejat innovacions tecnològiques com l’ús de dispositius electrònics adients a situacions de treball online que millorarien, sens dubte, l’experiència de l’alumne en les classes telemàtiques.

El Pla és un document viu, revisable i canviant, que pren com a referència les directrius i normes dictades en tot moment pel Departament d’Educació i en el que tot l’equip de l’escola s’ha implicat de valent. Per tal de donar resposta al conjunt de situacions que es puguin produir durant el proper curs el pla defineix quatre possibles escenaris: confinament, presencialitat jornada intensiva, presencialitat jornada completa i nova normalitat. Per tant, preveu ensenyament presencial i telemàtic, complementarietat entre l’offline i online, classes sincròniques i asincròniques, la gestió emocional dels alumnes i el continu reforç de les seves competències digitals. I tot, promovent sempre l’aprenentatge, l’autonomia, la confiança i el benestar dels nostres alumnes… la nostra raó de ser.

El Pla de contingència de l’escola Pérez Iborra contempla diferents escenaris, hipòtesis i l’especificitat de cada etapa educativa. S’ha fet amb total coordinació amb el Departament d’Orientació Psicopedagògica de l’escola, que alhora també replanteja les seves dinàmiques per seguir garantint reeducacions, suport als alumnes i famílies, atenció logopèdica i a alumnes amb altes capacitats en qualsevol dels escenaris previstos. Aquests també aniran marcats pel que decretin els organismes oficials competents i l’escola s’adequarà a les normes i protocols d’obertura dels centres. En tot moment, ens comprometem a oferir totes les garanties sanitàries i acomplir la normativa indicada a nivell de seguretat, higiene, desinfecció i gestió de residus. El pla també detalla un protocol de comunicació i actuació en cas de sospita d’un cas de COVID-19 al centre educatiu així com per identificar-ne la traçabilitat, a partir dels grups preestablerts. És per això que, en tot moment, s’apel·la a la responsabilitat individual i col·lectiva de tots els qui formem part de l’escola.

També especifica aspectes com la distribució de l’aula, les entrades i sortides, el material i l’uniforme, els horaris, els esmorzars, els patis i descansos, les avaluacions, les eines educatives i els diferents espais de l’escola. Tota la seva superfície ha estat contemplada com a susceptible de ser reestructurada i, si és necessari, convertir en aula alguns espais comuns o amb un ús específic, com la biblioteca, els laboratoris, l’espai polivalent de música i escacs, entre d’altres. D’aquesta manera l’escola “guanya” molts metres d’espai per acollir de forma presencial els alumnes, complint amb l’aforament i distàncies de seguretat obligatoris.

En aquest pla també es contempla l’atenció a les famílies, incloses les nouvingudes i les interessades en el nostre projecte educatiu, així com els serveis extraescolars, el d’acollida, les activitats esportives, acadèmiques, l’escola de música i les classes particulars.

 

Podeu consultar el Pla de contingència de l’escola Pérez Iborra per al curs 2021–2022 a: https://pereziborra.com/2021-22/pla_de_contingencia_curs_2021-2022.pdf

També podeu consultar el pla d’organització del centre pel curs 2020-21: https://www.pereziborra.com/2020-21/Pla_organitzacio_curs_2020-21.pdf

Actuacions i lliçons apreses en el període d’escola telemàtica

L’activitat del curs escolar no s’ha aturat en cap moment, ni en el de màxim desconcert i emergència sanitària a causa de l’estat d’alarma decretat per la COVID-19. Durant el període de confinament obligat, l’escola ha ofert als alumnes una proposta sincrònica lectiva, a través de la plataforma de videoconferència: s’han fet classes telemàtiques de totes les matèries curriculars, s’ha donat servei de mitja jornada a infantil i primària, i de jornada completa a ESO i batxillerat; s’han ofert espais personalitzats, de tutoria i assessorament, treball tutoritzat també per als professors, i tasques i projectes en equip i al moment, gràcies a la funció de sales.

Això ens ha proporcionat una consistència i autoconfiança molt gran, tant com a escola com per la resposta dels alumnes. L’experiència, tot i que dura i indesitjada, ens ha demostrat que en una situació extrema, la nostra preparació acadèmica és l’òptima. Un fet evident, ara més que mai, perquè els nostres alumnes fa anys que adquireixen eines funcionals i desenvolupen les competències digitals, que ara han resultat imprescindibles. Comencen ja a infantil, amb les pissarres digitals que tenen a l’aula, i l’experiència digital segueix una progressió lògica i coherent que contempla, entre altres exemples, el llenguatge de blocs de codi scratch amb què programen els alumnes de primària i secundària. També les matèries virtuals com l’ONMAT i, en part, l’EMAT, i l’aprenentatge a través d’una plataforma online a què fa temps que estan habituats els nostres alumnes de batxillerat dual americà.

Fa temps també que des d’educació infantil els alumnes utilitzen a diari Google Apps for Education a l’aula i a casa, amb el Calendar, el Drive i el Classroom. Amb aquestes eines educatives han après a compartir i gestionar tasques, horaris, lliurament de feines, documents, vídeos, fotografies, etc.

La fluïdesa amb què la nostra escola ha continuat via telemàtica es deu, en gran part, al fet que els alumnes ja estan acostumats a un tipus d’aprenentatge competencial, en què ells són els protagonistes del seu propi aprenentatge, i amb el que ara s’han compromès com mai. Han adquirit un rol més actiu –i intuïtiu–, tant a nivell de proactivitat com de responsabilitat, autonomia i destreses digitals, capacitat d’aprendre, flexibilitat, sentiment de pertinença i d’aportar al grup.

Aquest nou context ha potenciat, encara més, una altra dinàmica molt present a la nostra escola, que és la del professor com a guia, qui proposa i modela un aprenentatge a partir de diferents forces culturals (és a dir tenint en compte les oportunitats, el temps, les rutines, les interaccions, el llenguatge, l’ambient i el modelatge) però que cedeix protagonisme als alumnes i als seus centres d’interès. Això també permet que el nostres mestres puguin estar més atents als interessos i necessitats concretes dels alumnes, sobretot en un moment que pot ser desconcertant pel que té de diferent. En aquest sentit, hem donat més rellevància a una bona gestió de les emocions per aprendre a reconèixer-les i expressar-les per canalitzar-les de forma saludable.

La feina, implicació i entrega dels professors ha estat exemplar, un molt bon referent per als alumnes. Han estat molt hàbils en identificar noves històries d’aprenentatge associades a aquesta situació i de plantejar-les amb mentalitat digital és a dir adaptant els continguts i objectius curriculars, que fins ara eren principalment analògics, al format online. També han hagut de replantejar les seves previsions i calendaritzacions del curs, i racionalitzar les tasques per no sobrecarregar els alumnes de feina i afavorir, en la mesura del possible, la conciliació dels pares. Per això han prioritzat els aprenentatges més significatius, vivencials, creatius i profunds.

Hem donat així continuïtat al nostre projecte educatiu, que és el marc de referència que els alumnes entenen com a grup i el que els aporta un entorn de confiança. Una metodologia tan arrelada i fàcilment extrapolable al format no presencial com són el mapa de la comprensió, els hàbits de ment, els mapes conceptuals, les claus i rutines de pensament. També hem estat capaços, gràcies a les diferents plataformes de videoconferència, de mantenir l’estratègia cooperativa i col·laborativa a què els alumnes estan avesats com a dinàmica de classe, afavorint així l’aprenentatge entre iguals, la ludificació i la necessària interacció social.

Encarem el curs 2020-2021 previnguts, amb experiència i confiança

La pandèmia de la COVID-19 ens ha situat davant d’una realitat que des de l’escola Pérez Iborra ja fa temps que prevèiem i, en conseqüència, preparàvem els nostres alumnes per fer-li front. Es tracta d’educar-los en la incertesa del món canviant i “líquid” en què ens toca viure com a societat. És cert que l’emergència sanitària –que ens ha obligat a tancar l’escola física per primera vegada en els seus més de 80 anys d’existència– ha accelerat el procés i ens ha apropat aquest horitzó.

Com a escola estem acostumats a emmarcar-ho tot en l’aprenentatge i a identificar oportunitats evolutives i, en conseqüència, n’hem extret una lliçó en positiu. De fet, moltes. Però la principal és que els nostres alumnes ja estan experimentant, i a més de manera molt significativa i vivencial, la realitat en què es desenvoluparan, com a estudiants, treballadors i, sobretot, com a persones. I a nosaltres, com a educadors, aquest nou marc de referència ens dona la possibilitat de preparar-los ja des d’un escenari més concretat del que ens podíem imaginar fins ara.

Amb aquesta perspectiva vam introduir la Cultura de Pensament a la nostra escola. “Una nova cultura d’escola, que prepara els alumnes per desenvolupar les competències que el món està requerint: emocionals, comunicatives, adaptatives… i que farà d’ells pensadors intel·ligents, amb els recursos i estratègies per fer front a qualsevol situació que se’ls presenti”. Ho dèiem al final del reportatge de producció pròpia amb què vam presentar la Cultura de Pensament i ara aquesta acció adquireix encara més sentit.

La Cultura de Pensament i la Coberta Verda són els projectes més recents que hem implementat i que expliquen bé l’afany que tenim, com a escola, d’avançar-nos i estar preparats pel moment en què calgui donar la millor resposta. Per això, setmanes abans del Reial decret 132/2010, de 12 de febrer, que va obligar a tancar els centres educatius com a mesura de contenció i per evitar la propagació del Coronavirus, ja ens havíem familiaritzat amb la plataforma Zoom. Primer ho vam assajar amb els professors i, a continuació, amb els alumnes més grans de l’escola. D’aquesta manera, des del primer dia d’escola telemàtica (o “telecole”, com s’ha popularitzat de forma simpàtica entre els alumnes), ja vam començar a fer classes a distància amb plataformes de videocomunicació.

Tot i les previsions, la magnitud de l’emergència sanitària mundial ens ha sacsejat com a tothom. És per això que un cop consolidada la primera etapa, en què tots els esforços es van centrar en la logística perquè els nostres alumnes poguessin continuar les classes i el contacte amb el seu grup-classe, vam anar ajustant i adaptant l’escola a distància. Hem estat molt atents a l’evolució de les dinàmiques, a la gestió emocional dels alumnes en un marc inèdit de confinament i distanciament físic, i a adaptar els continguts a un format digital i atractiu per als estudiants.

A més, hem practicat l’escolta activa que promovem des de l’escola i hem estat en permanent comunicació amb les famílies per identificar oportunitats de millora de forma conjunta. També per videoconferència o telèfon, en aquells casos en què així ho han sol·licitat. Tot això ens ha aportat agilitat i capacitat de reacció i el curs acaba de forma telemàtica, amb fluïdesa, confiança i coneixement de causa de cara al curs 2020-2021.