Practicant l’anglès, a partir de temes d’actualitat

Els alumnes d’anglès de 1r de Batxillerat han estrenat el nou ordinador del que disposen a l’aula amb la projecció de dues interessantíssimes i molt recomanables xerrades de Ted Talks for Education: “How to fix a broken school? Lead fearlessly, love hard” i “Every kid needs a champion”. 

Durant la primera part de la sessió, han treballat la competència auditiva, la concentració i la comprensió. A més d’escoltar, han anat anotant paraules o expressions que els generen dubtes, per resoldre-les en acabar el vídeo. Un vocabulari que han acabat d’assimiliar gràcies també al full que els ha lliurat la Mrs. Gómez, amb cites i conclusions de la xerrada. 

A partir d’aquest material i del contingut integrat durant la projecció de vídeo han hagut de conversar i debatre amb els companys. Per fer-ho, han redistribuït la classe en grups i afavorir així el treball col·laboratiu, la competència oral i la defensa dels arguments. A més d’aquest speaking, han treballat el writing responent una sèrie de preguntes escrites formulades per la professora per avaluar també la competència escrita. 

Segons ella, aquest curs és especialment participatiu i aquest fet la convida a proposar moltes pràctiques orals, ja que als alumnes els agrada parlar en anglès i està clar que es comuniquen bé entre ells. Les pràctiques acostumen a ser propostes del seu llibre d’Advanced però també temes d’actualitat, com va ser en el seu moment els debats electorals entre Hillary Clinton i Donald Trump.