Primers dies a Primer de Primària

Una de les imatges que més ens sorprèn a l’inici de cada curs és veure com han canviat els alumnes que aquest setembre comencen 1r de Primària. Entre el que han crescut durant les vacances, l’uniforme i les noves bates “de grans” que porten ara amb orgull, i la manera com s’han habituat ja a la seva nova aula fa que projectin una imatge molt diferent a la de fa només 3 mesos, quan encara eren els “Elefants” de P5. 

Una de les altres novetats en aquest inici de cicle, és que ara treballen amb llibres de les diferents matèries. En el cas d’EntusiasMAT també el tenen en format digital i, per tant, el poden projectar i treballar millor conjuntament. Com podeu veure també a les fotografies, aquests primers dies estan consolidant la sèrie numèrica fins al 10. I una manera molt efectiva de reforçar aquest aprenentatge és fer-ho de forma vivencial, per exemple construint una sèrie protagonitzada pels mateixos alumnes. 

A més de començar a entrar ja en matèria, aquests primers dies estan treballant molt els hàbits i rutines, que van associats al canvi d’etapa. Mantenir l’ordre a l’aula i recollir-la abans de sortir al pati o marxar cap a casa, fer una bona fila per distingir què és la classe i què la zona d’esbarjo, treballar en silenci i respectar el torn de paraula dels companys, fer servir l’agenda per començar a adquirir més responsabilitat i autonomia, etc. 

Com sempre, l’Àngels està molt pendent de cada un dels alumnes, els motiva i reconeix els avenços que van fent… però encara més especialment aquests primers dies. Sap per experiència que començar Primària va associat a una barreja de diferents emocions al llarg del dia i que cal canalitzar-les en positiu. Una bona manera de fer-ho és dossificar les novetats, respectar els diferents ritmes dels alumnes, acompanyar-los en el repte i anar repetint les coses fins adquirir l’hàbit i una major confiança. De moment, ens diu que està molt contenta en com estan responent els alumnes, en gran part perquè la majoria venen del nostre Parvulari i això afavoreix la cohesió del grup.