Reaccions ben autèntiques

Avui volem compartir amb vosaltres unes fotografies que demostren la concentració i entusiasme amb què els alumnes de segon de Batxillerat experimenten diferents reaccions al laboratori de Química. “S’hi estarien tot el dia fent-ho”, diu la professora Carme Gironés, qui s’encarrega de proporcionar-los el material adequat perquè puguin comprovar dins del tub d’assaig les reaccions d’equilibri que han après a classe

Es tracta d’una pràctica obligatòria que té com a objectiu predir, comprovar i observar experimentalment l’efecte de la concentració i de la temperatura sobre els equilibris químics. I perquè la pràctica sigui autèntica, es fa amb material real com dissolució d’àcid, clorhídric 2M, dissolució d’Hidròxid de sodi 2M, cromat de potassi, coure, dissolució d’àcid nítric 2M…

Per això, els alumnes saben que han de seguir atentament els passos descrits al manual de pràctiques, per evitar reaccions incontrolades, i observar els pictogrames de les etiquetes dels reactius, aprenent a entendre els símbols de perillositat que hi apareixen.

També s’acostuma els alumnes a complir les normes de seguretat de cada recinte, ja sigui aquest o algun dels altres 3 laboratoris de l’escola, i treballar amb tranquil·litat, manipular amb cura els elements corrosius, procurar no respirar els valors i utilitzar ulleres de seguretat quan sigui necessari.