Mitja pensió

Àpats fets al moment en una cuina pròpia, gestionada per una organització externa especialitzada en alimentació. Els menús estan dissenyats per nutricionistes i es basen en la dieta mediterrània i en la cuina de mercat i proximitat. Comptem amb proveïdors homologats i realitzem controls sanitaris diàriament. Ens adaptem a dietes específiques, per exemple en casos d’al·lèrgies o intoleràncies. Els dies d’excursió, la cuina prepara el menjar dels alumnes de mitja pensió en format pícnic perquè se’l puguin endur.

El menjador està vigilat per mestres de l’escola, que fomenten els bons hàbits a taula i supervisen que els alumnes mengin de tot i bé. A més, el menjador és un espai on els nens i les nenes aprenen a menjar amb les normes de correcció a taula: ús adequat dels coberts i el tovalló, saber esperar per començar, quedar-se assegut durant tot el dinar, menjar de tot encara que alguna cosa no els agradi, etc.

 

Departament d’Orientació Psicopedagògica

El DOP ajuda el professorat de l’escola a treballar de manera adequada amb els alumnes que requereixen una atenció especial. Junts col·laboren en la detecció primerenca i, en cas que es consideri convenient, es deriven els alumnes a un professional perquè en faci el diagnòstic. Els reforços més habituals que coordina solen ser per lateralitat creuada, dificultats de concentració o logopèdiques, dèficit d’atenció i altes capacitats.

El DOP sol fer de pont entre els professionals externs a l’escola i els nostres professors, i està molt ben valorat per la seva capacitat de resposta, rapidesa i eficàcia, a més de per la seva tasca proactiva per tal d’evitar que el problema vagi a més. A més, s’encarrega de donar suport emocional a aquells alumnes amb necessitats especials d’expressió, autogestió de les emocions o derivades d’una situació concreta.

Necessitats específiques de suport educatiu

La nostra escola és especialment sensible també a l’hora de donar una bona resposta educativa, equitativa i d’igualtat d’oportunitats als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu (NESE), ja sigui per altes capacitats (AACC), TDA, TDA-H o dislèxia.

Amb aquest caràcter d’escola inclusiva, el nostre Departament d’Orientació Psicopedagògica coordina un programa fet a mida per als nostres alumnes d’altes capacitats intel·lectuals en col·laboració amb el Centre Kepler, especialitzat en aquest tipus d’alumnat. Per una banda, els nostres professors han rebut una formació específica per atendre en condicions els alumnes a qui un professional qualificat ha diagnosticat altes capacitats. A més, oferim a aquests alumnes la possibilitat de participar en tallers educatius i lúdics —dins i fora de l’horari lectiu— amb companys amb qui comparteixen interessos i maneres d’actuar que els fan percebre com a iguals. Són sessions plantejades pels especialistes del Centre Kepler perquè siguin estimulants per als alumnes i en les quals, com a rerefons, es treballen també les emocions i les habilitats socials per ajudar-los en la seva maduració personal i cognitiva, i la seva integració social.

Acollida a primera i a última hora

Oferim un servei gratuït que permet que els alumnes allarguin la seva estada a l’escola i afavorir així la conciliació familiar i laboral dels pares. Es fa a infantil i a primària i l’horari és de 08.00 h a 09.00 h i de 17.00 h a 17.30 h.

Classes particulars

Com una ajuda extra a les classes, en cas que sigui necessari, oferim l’opció de les classes particulars, impartides per professors de l’escola o per exalumnes. Es poden sol·licitar de puntualment, per exemple, abans dels exàmens, o durant tot el curs, i hi ha una gran disponibilitat horària (matí, migdia o tarda).

Extraescolars

Oferim activitats extraescolars de tres tipus: formatives, esportives i artístiques, amb professors especialitzats i professionals. Les extraescolars s’han considerat, en molts casos, com un bon recurs per conciliar la vida familiar i laboral. Però més enllà de la seva funció conciliadora, nosaltres en reivindiquem la funció educativa, enriquidora i de diversió.

Si voleu informació detallada de tots els clubs que proposem i els seus horaris, podeu consultar els enllaços següents:

Clubs exploradors (infantil):
Clubs exploradors (1r, 2n i 3r de primària):
Clubs junior (4t, 5è i 6è de primària):
Clubs (ESO i batxillerat):

Summer Life

A l’escola tenim el nostre propi casal d’estiu, en diferents formats segons l’edat: el casalet de l’Eixample per a P1 i P2; el “Summer Life Kids” per als nens i les nenes de parvulari, i el “Summer Life” per als de primària.

Té una durada màxima de cinc setmanes, tot i que també hi ha la possibilitat d’inscriure’s per setmanes.

Vols saber-ne més?

Posa’t en contacte amb nosaltres si vols més informació sobre les activitats d’estiu