Sessions pròpies de Museu

Els alumnes de 2n de Batxillerat B són, per a molts, uns privilegiats perquè estudien en profunditat les obres d’Art més representatives de la Història, les principals característiques dels seus autors i els diferents estils en els que s’enmarquen. I ho fan amb una metodologia molt pràctica, ja que aprenen a identificar aquests trets en les diferents peces, a interpretar-los i exposar-los en veu alta i amb l’ajuda del projector, davant de la resta de classe. 

Abans d’aquestes exposicions, on els alumnes utilitzen els seus coneixements per analitzar ells mateixos les obres, la professora Cristina Fortuny els ha explicat en diferents sessions el context històric i artístic, i els ha ensenyat a analitzar formal i conceptualment les diferents obres dins del seu marc estilístic. Com expliquen els mateixos alumnes, “mitjançant els recursos proporcionats som capaços de treure les nostres pròpies conclusions sobre les obres d’Art que se’ns presenten. D’aquesta manera aprenem a partir del que entenem i no del que memoritzem”. 

La part més teòrica de les classes s’alterna amb d’altres centrades en l’observació d’obres per identificar tot el que s’ha après i, les classes dels dijous, a treballar en detall aquelles obres que poden preguntar-los a l’examen de Selectivitat. La professora explica que “a partir d’imatges que desconeixen, els alumnes fan una pluja d’idees descrivint, analitzant i contextualitzant l’obra. Parteixen dels seus coneixements teòrics però, sobretot, utilitzen coneixements procedimentals, com un guió dels diferents aspectes d’una obra que s’han de tenir en compte. I és, mirant, com descobreixen per si mateixos si una obra es anti-naturalista, naturalista o realista; si hi ha o no línees de dibuix i quina és la gama cromàtica dominant; les línees dominants en la composició, si és centrípeta o centrífuga o si transmet dinamisme o estatisme… entre moltes altres coses”.

Aleshores -afegeixen els alumnes- és quan fem el paper de la professora i cadascun de nosaltres guiem els companys en l’anàlisi d’una obra. Aquest trimestre ho hem fet amb peces d’Art Medieval d’estil Bizantí, Romànic o Gòtic”.

El paper de la professora passa a ser, aleshores, de dinamitzadora d’aquesta descoberta mitjançant preguntes o redreçant les respostes i, si és necessari, aclarint dubtes i resumint en forma de conclusions les aportacions de l’alumnat. 

L’última part d’aquest procés d’aprenentatge tan útil és el treball individual que realitzen amb algunes de les obres treballades a classe preparant un anàlisis per escrit, correctament estructurat, que és una de les principals eines que tindran a l’abast per preparar els exàmens, tant d’Avaluació com de la Selectivitat.