Un mètode d’estudi propi

Per Jordi Casas

Director i professor de Matemàtiques

 

El 60=30+30 és un exitós mètode que apliquem a l’escola i que consisteix en dividir l’hora de classe en dues parts. Durant els primers 30 minuts els professors expliquem la lliçó del dia. La mitja hora restant la dediquem a proposar exercicis sobre el que hem explicat aquell dia perquè els alumnes els facin a classe i puguin resoldre els dubtes, en el cas que els tinguin.

Aquest sistema el vaig idear després d’una llarga recerca sobre com millorar les tècniques d’aprenentatge a ESO i BAT, que és quan l’alumne ha d’assolir una base sòlida que garanteixi l’èxit dels estudis superiors. Aquesta va resultar una recerca estèril ja que ni els llibres de tècniques d’estudi, ni els congressos de Secundària, ni els cursos em donaven una resposta més enllà que el alumne estudiés més o es fes esquemes i resums…

Aquest buit metodològic, en una etapa on la dispersió és una característica pròpia de l’edat i més ara que hi ha tants estímuls externs, em va portar a passar a l’acció basant-me en la pròpia experiència. Vaig centrar-me en observar i la conclusió va ser que hi havia alumnes que no estaven prou atents a classe i quan havien de fer els deures a casa s’adonaven que no eren capaços de fer-los.

Per evitar que això passés i combatre la dispersió durant les explicacions vaig decidir dividir les classes en una part teòrica i una altra pràctica. Amb el mètode 60=30+30 els professors aconseguim que cap alumne marxi de l’aula sense haver entès i assimilat la lliçó. A més, amb aquest sistema tota la classe segueix el mateix ritme perquè ningú quedi despenjat o endarrerit, i això li suposi no superar els exàmens. Amb el 60=30+30 tots els alumnes progressen alhora i es compleix el programa de l’assignatura.